Strona główna Archiwum Negocjacje z Kanadą/Ciąg Dalszy

Negocjacje z Kanadą/Ciąg Dalszy

11 lutego odbyło się spotkanie techniczne DG TRADE i DG AGRI, którego tematem był kontyngent kanadyjski.

W spotkaniu uczestniczyło wiele państw członkowskich, w tym eksperci krajowi. Większość państw członkowskich wyraziła zastrzeżenia do systemu FCFS (first come – first served), jego wpływu na małe przedsiębiorstwa, ryzyka precedensu w odniesieniu do innych umów handlowych, braku znaczenia podziału kontyngentu na bloki kwartalne.

Na uwagi PC Komisja Europejska odpowiadała następująco:
– w systemie licencji duże firmy często tworzą spółki zależne w celu zabezpieczenia sobie  dużej części kontyngentu kosztem małych firm,
– zarządzenie FCFS zostało już uzgodnione z Kanadą dla kwot wieprzowiny i wołowiny i nie podlega to dyskusji.

De facto Komisja Europejska przedstawiła stan negocjacji, w których FCFS dla wołowiny i wieprzowiny jest częścią całego pakietu. Stwierdzenie to nie jest zgodne z innymi informacjami, które Komisja Europejska rozpowszechniła 18 października 2013 roku, po ogłoszeniu porozumienia politycznego między UE a Kanadą na CETA. Na przykład:

– załączona informacja prasowa mówi o tym, że „negocjatorzy będą mogli kontynuować  proces i  załatwiać wszystkie pozostałe kwestie techniczne „.

– wspólne oświadczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej i premiera Kanady mówiło o „Nowej erze w stosunkach UE-Kanada ”
(18 października 2013), o tym, że „Wraz z dzisiejszą wiadomością o pomyślnym zakończeniu negocjacji w sprawie umowy gospodarczo-handlowej (CETA), podjęliśmy kluczowy krok w umacnianiu stosunków między Unią Europejską a Kanadą . Jesteśmy teraz zobowiązani do sfinalizowania pozostałych prac technicznych i prawnych szybko, tak, żeby formalne zfinalizowanie mogło nastąpić jak najszybciej”.

– na spotkaniu z CELCAA (unijne stowarzyszenie handlu żywności) w dniu 4 listopada 2013 r. służby Komisji Europejskiej (DG ds. Handlu ) wyjaśniły kwestie techniczne: ” Na poziomie technicznym nadal pozostają do omówienia pewne kwestie i uzgodnienia, takie jak definicje, wzajemne uznawanie się, zagadnienia prawne dotyczące ochrony inwestycji, etc …” i odpowiadając na pytania CELCAA, Komisjapotwierdziła, że warunki są jeszcze otwarte do negocjacji . W odniesieniu do produktów rolnych, kontyngenty taryfowe zostały wynegocjowane, jednakże otwarte są takie kwestie, jak periodyczność, metoda alokacji kwoty.

 

– na spotkaniu Dialogu Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Dialogue) w dniu 12 listopada 2013 roku, służby Komisji Europejskiej (DG ds. Handlu), potwierdzały, że „istnieją  jeszcze otwarte kwestie, które należy rozwiązać, które są bardziej techniczne niż polityczne ” (w załączeniu protokołu z posiedzenia, strona 1) i potwierdziły, że ” Pozostała jeszcze kwestia do dalszej dyskusji: zarządzanie kontyngentów taryfowych”

– w liście do irlandzkiego ministra rolnictwa, komisarz UE ds. rolnictwa napisał: „Jak wspomniano powyżej, zarządzanie wszystkich tych kontyngentów taryfowych, zarówno dla Kanady i jak i UE, pozostaje jeszcze do uzgodnienia.  Jednak już teraz mogę potwierdzić, że Komisja ma zdecydowany zamiar zapewnienia, by ​​przywóz mięsa kanadyjskiego do UE odbywał się w sposób nie uciążliwy dla naszej branży i z tego powodu, Komisja zaproponuje system zarządzany okresowo w ciągu roku , np. kwartalny” (styczeń 2014 r.).

– władze francuskie podzielają również pogląd, że „Pomimo politycznego porozumienia zawartego w dniu 18 października 2013 r. wiele punktów systemowych pozostaje nieuzgodnionych w ramach negocjacji w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą. Jeśli negocjatorzy zgadzą się co do wielkości przyznanego kontyngentu taryfowego dla produktów wrażliwych, administracja i wprowadzanie tych kontyngentów taryfowych,pozostanie jeszcze do ustalenia system administracji (w załączeniu projekt wspólnego oświadczenia Francji i innych państw członkowskich ).

Te informacje pokazują wyraźnie, że administracja kontyngentu taryfowego nie była częścią politycznego porozumienia z dnia 18 października 2013 r. i nie wyklucza opozycji negocjatorów UE wobec systemu FCFS.

Podsumowując, państwa członkowskie będą utrzymywać, że wyjaśnienie Komisji UE jest nie do przyjęcia i Kanadyjska delegacja odwiedzi Komisję Europejską w tygodniu zaczynającym się 17 lutego w celu dopracowania kwestii technicznych.

Poziom techniczny nie jest wystarczający. Należy interweniować. Spotkanie ministrów rolnictwa UE  17 – 18  jest dobrą do tego okazją, ale również ostatnią.

Jak już wspomniano wcześniej, ostateczna umowa z Kanadą będzie miała wpływ na kolejne umowy. System FCFS w kontekście CETA między UE a Kanadą oznacza system FCF dla TTIP i MERCOSURa.   Łączne ilości to ok. 300 000 ton   wołowiny i 240.000 ton wieprzowiny.

 

Document 4773 140108 Note TRQ CETA EN version

Document 4774 IP-13-972_EN

Document 4775 CIRC _201306TRADE_EUCANADA_Briefing

Document 4776 CIRC _201304_Report meetings DG TRADE_Nov.2013