Strona główna Archiwum Negocjacje FTA oraz rozwój TTIP

Negocjacje FTA oraz rozwój TTIP

Polityka Komitetu Handlu (TPC) dała Komisji Europejskiej zielone światło, aby przejść do drugiego etapu wymiany ofert taryfowych w Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP) podczas rozmów z USA.

W dniu 13 października po intensywnych dyskusjach technicznych, wspieranych przez przedstawicieli handlowych , propozycja Komisji, aby uaktualnić z 96% do 97% oferty UE w sprawie pełnego zniesienia linii taryfowych w dniu wejścia w życie umowy.

Komisja oczekuje, że USA wymyśli równie ambitne oferty, proponujące zniesienie 97% wszystkich linii taryfowych. W lutym 2014 roku, Stany były gotowe w pełni zliberalizować tylko 89% swoich linii taryfowych.

Dostosowanie oferty UE będzie mogło doprowadzać między innymi do przesunięcia o 2% linii taryfowych, rolniczych i przemysłowych. W ramach nowej oferty, będą one podlegać stopniowej liberalizacji, zapewniając 5, 7 i 10 całorocznych okresów przejściowych.

Według źródeł unijnych, oferty będą wymieniane na krótko przed następną turą negocjacji, zaplanowaną na 19-23 października w Miami na Florydzie.

Większość państw członkowskich poparła ruch Komisji w kierunku dalszej liberalizacji handlu towarami z USA. Szwecja natomiast wzywa UE do bardziej ambitnego podejścia do zagadnienia.

Francja wyraziła swoje zastrzeżenia. Opisana decyzja Komisji o kontynuacji wymiany drugiej oferty taryfowej wg. opinii Francji jest przedwczesna, w świetle braku postępów w zakresie zamówień publicznych i usług finansowych. Paryż podkreślił, że takie posunięcia powinny być wykonywane jedynie w fazie końcowej.

Pomimo nacisków ze strony UE, negocjatorzy nie przewidują wymiany ofert zamówień publicznych w tym czasie. USTR zasygnalizował, że wniosek może być gotowy dopiero w lutym przyszłego roku.

Przez długi czas Unia Europejska odmawiała ustalenia poprawek do oferty taryfowej, podkreślając, że USA powinny najpierw zrealizować zamówienia publiczne. Główny negocjator UE Ignacio Garcia Bercero naciskał jego amerykańskiego odpowiednika Dana Mullaneya, by uzgodnić rozdział zamówień publicznych przed jakąkolwiek nową wymianą ofert celnych.

Amerykanie zaś ciągle powtarzają, że zamówienia publiczne są „wrażliwe” i stanowią problem dla ich Systemu Sądownictwa Inwestycyjnego (ICS). Podkreślają, że wymiana ofert przetargowych powinna nastąpić po rozmowach inwestycyjnych.

Tymczasem UE kontynuuje wewnętrzne konsultacje w sprawie projektu wniosku, dotyczącego Systemu Sądownictwa Inwestycyjnego. Oczekuje się, że oferta ta będzie gotowa do wymiany z USA w następnej rundzie negocjacji, planowanej w grudniu.

Po niedawnym zakończeniu rozmów o Partnerstwie Trans-Pacific między USA, a jedenastoma krajami z regionu Azji i Pacyfiku, jedyna nadzieja pozostaje w Brukseli i innych stolicach europejskich, że negocjacje TTIP przejdą na kolejny etap.

Należy zwrócić uwagę, że nowa wymiana ofert nie obejmuje produktów wrażliwych, takich jak wołowina i wieprzowina. Produkty te będą negocjowane w późniejszym etapie.