Strona główna Archiwum Etykietowanie mięsa jako składnika

Etykietowanie mięsa jako składnika

14 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkaniw Grupy Dialogu Społecznego (CDG) dotyczące wieprzowiny.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Związku Polskie Mięso: prezes Witold Choiński oraz Paweł Zakrzewski, a także przedstawiciele służb Komisji UE, którzy:

  1. Poinformowali o pracach Rady Ministrów UE. Rada dokonała wymiany poglądów w 2014 roku w sprawie sprawozdania Komisji UE. Prezydencja zwróciła uwagę na brak wspólnego punktu widzenia. Część państw członkowskich jest za obowiązkowym systemem etykietowania mięsa jako składnika. Część państw członkowskich jest przeciw i popiera tezy zawarte w raporcie Komisji UE w odniesieniu do nieproporcjonalności kosztów. Łotewska prezydencja nie uruchomiła nowej debaty.
  2. Poinformowali, że ogłoszą oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące tej sprawy w ciągu najbliższych tygodni.

Jednakże służby Komisji UE zauważyły, że ​​rezolucja PE opiera się na założeniu zawyżonych kosztów przy analizie obowiązkowego programu etykietowaniu mięsa jako składnika. Założenie, o którym mowa w badaniu, zostało zaproponowane przez francuskie Stowarzyszenie Konsumentów (Que Choisir). Jednak, badanie używane było w sektorze wołowiny we Francji i doświadczenie dotyczyło dobrowolnego programu dla tego produktu w tym państwie członkowskim. Dlatego też wnioski z tego badania nie mogą być porównywane z wynikami raportu Komisji UE.

Ponadto odpowiedź Komisji UE do MEP podkreśliła konieczność proporcjonalnego podejścia i zgodności z polityką UE w zakresie uproszczenia prawodawstwa UE.

Te wydarzenia są zgodne z wnioskami z raportu Komisji UE w odniesieniu do możliwości wprowadzenia obowiązkowego systemu etykiet pochodzenia mięsa jako składnika.

W związku z tym, jest bardzo mało prawdopodobne, że oficjalne stanowisko Komisji UE będą odbiegać od tych wniosków.