Strona główna Archiwum Miejsce pochodzenia mięsa wieprzowego – debata

Miejsce pochodzenia mięsa wieprzowego – debata

13 listopada przedstawiciele UECBV wzięli udział w Europejskim Forum Mięsa, które zostało zorganizowane przez Butchers’ Confederation International (IBC). Udział wziął także komisarz Tonio Borg. Tegoroczne Forum poświęcone było oznaczaniu pochodzenia mięsa niepaczkowanego i kontrolom urzędowym.

Prezes IBC przekazał z zaniepokojeniem sposób realizacji wymogów dotyczących obowiązkowego etykietowania pochodzenia świeżego paczkowanego, nieprzetworzonego mięsa wieprzowego, baraniny i mięsa drobiowego ( zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1169/2011). Mówił o potrzebie znalezienia pragmatycznego rozwiązania, które nie będzie kopią rozwiązania dla wołowiny, a zamiast tego zaproponuje uproszczone rozwiązanie. Zakwestionował istotność dostarczania informacji na temat miejsca uboju, podkreślił niestosowność umieszczania na etykietach mięsa numeru referencyjnego i dodał, że nie należy mylić wymogów dot. etykietowania pochodzenia z identyfikowalnością. Podkreślił również, że obowiązkowe informowanie na temat pochodzenia mięsa stosowanego, jako składnik stanowić będzie niepotrzebne obciążenie dla operatorów.

Komisarz Tonio Borg krótko przedstawił podstawowe cele prawodawstwa unijnego, dotyczącego udzielania konsumentom informacji o żywności i wskazał na sens pojęcia „informacje niewprowadzające w błąd”. W odpowiedzi na tezy przedmówcy, utrzymywał, że informacje o miejscu uboju są często postrzegane przez konsumentów, jako użyteczne. Zauważył, że obowiązkowe oznaczanie pochodzenia wołowiny zostało wprowadzone wiele lat temu rozporządzeniem UE nr 1169/2011 i powinno zostać rozszerzone na świeże, nieprzetworzone mięso wieprzowego, baranie i drobiowe. W sprawie mięsa wykorzystywanego, jako składnik, komisarz powiedział, że zatwierdzone sprawozdania Komisji trafi do Parlamentu Europejskiego i Rady z opóźnieniem, ponieważ zakwestionowano użytą w nim terminologię. Wyjaśniał, że badano różne opcje i koszty wdrożenia były bardzo zależne od badanego systemu. Twierdził, że około 80 % konsumentów wykazało zainteresowanie znajomością pochodzenie mięsa wykorzystywanego, jako składnik, podczas gdy tylko 40% z nich poszukiwało tej informacji podczas zakupie żywności. Wyjaśnił, że końcowy raport powinien ukazać się pod koniec miesiąca / z początkiem grudnia.