Strona główna Archiwum LIST COPA/COGECA DO KOMISARZA TONIO BORGA W SPRAWIE ASF

LIST COPA/COGECA DO KOMISARZA TONIO BORGA W SPRAWIE ASF

Piszę do Pana w sprawie ostatnich wydarzeń wokół wykrycia ognisk afrykańskiego pomoru świń w Polsce i na Litwie oraz ograniczeń w handlu wprowadzonych przez Federację Rosyjską.

Wygląda na to, że wirus na Litwie pochodzi z Gruzji i dotarł na terytorium UE z państw sąsiadujących spoza UE, w który choroba ta nie była obecna. Obecnie tylko cztery przypadki ASF u dzików zostały wykryte w UE
w porównaniu z przez OIE ponad 350 ogniskami w Rosji zgłoszonymi od 2007 roku. Niemniej jednak producenci UE ponoszą konsekwencje nieskutecznych kontroli i technik zwalczania  podjętych przez sąsiednie kraje non-UE. Dalsze rozprzestrzenianie się choroby w UE miałoby istotny wpływ zarówno na rynek wewnętrzny i handel zagraniczny produktów z wieprzowiny. Dlatego opowiadamy się za wzmocnieniem współpracy i alokacji dodatkowych środków, także wsparcia technicznego i finansowego dla krajów sąsiadujących w celu skutecznego zwalczenia choroby w tych krajach.

Ponadto ważne jest, żeby producenci z UE, którzy wykonują kontrole i podejmują działania prewencyjne
w regionach dotkniętych, byli odpowiednio kompensowani, aby poradzili sobie z wszelkimi konsekwencjami gospodarczymi na poziomie gospodarstw. Jesteśmy przekonani, że sektor wieprzowiny w Unii Europejskiej jest już w trudnej sytuacji ze względu na dużą zmienność rynku pasz oraz wprowadzenie nowych wymogów
w zakresie dobrostanu.

Wierzymy, że Komisja działa adekwatnie dla powstrzymania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w UE i podejmuje działania w celu zamknięcia i regionalizacji choroby w potwierdzonych przypadkach
w Polsce i na Litwie. W obecnej, trudnej sytuacji ważne jest, by ściśle współpracować z władzami Rosji, aby znaleźć jak najszybciej rozwiązanie, które satysfakcjonują wszystkich partnerów handlowych.

Ponadto, Copa-Cogeca popiera starania Komisji zmierzające do znalezienia rozwiązania w UE i do przyjęcia regionalizacji, która wyłączy z gry jak najmniej regionów UE, i że zarazem będzie to w zgodzie z zasadami WTO / SPS i zasadami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. Rosja jest pełnoprawnym członkiem WTO od 2012 roku. Musimy upewnić się, że jesteśmy w stanie utrzymać otwarty dialog z naszymi partnerami handlowymi, takimi jak Rosja.

Niemniej jednak również mile widziana jest intensyfikacja negocjacji z Rosją poprzez kontakty na wysokim szczeblu.

Na koniec, chciałbym podziękować Panu i Pana służbom za konstruktywną współpracę. Dla Pana informacji – kopia tego listu została wysłana do Pana kolegi Daciana Ciolosa, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Document 4929 ASF PL LT CopaCogeca draft opinion VP(14)1848EN