Strona główna Archiwum Kwas mlekowy w przetwórstwie wołowiny

Kwas mlekowy w przetwórstwie wołowiny

W poniedziałek 6 lutego 2012, UECBV przesłała rekomendacje do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania kwasu mlekowego w przetwórstwie mięsa wołowego.

Zalecenia są wynikiem pracy grupy ds. weterynaryjnych UECBV, która obradowała 1 lutego 2012 w Kopenhadze. Kopia rozporządzenia do pobrania: link

Zgodnie z zapowiedziami, służby KE przedstawią poprawiony projekt na posiedzeniu SCOFCAH w dniu 22 lutego. Proszę zapoznać się także z kopią poprawionego projektu.

Dwie główne zmiany w porównaniu z Rev.2 to:

Aneks/Część 1 / 2.a):

„mogą być stosowane tylko dla całych tusz, półtusz lub ćwierci bydła domowego na etapie rzeźni, po przeprowadzeniu badania poubojowego i uznaniu mięsa za zdatne do spożycia ”

Zamiast:

„mogą być stosowane tylko dla całych tusz, półtusz lub ćwierci bydła domowego, na etapie rzeźni po nadaniu znaku zdatności zdrowotnej”

Uzasadnienie: odniesienie do znaku zdatności zdrowotnej było problemem ze względu na fakt, że w zintegrowanym przetwórstwie wołowiny (rzeźnia + trybowanie + rozbiór) znakowane może być umieszczone na ostatecznym opakowaniu, a nie na tuszy.

Aneks/Część III (nowy):

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego:

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego prowadzące ubojnie, w których kwas mlekowy jest stosowany w celu zmniejszenia skażenia mikrobiologicznego powierzchni całych tusz, półtusz lub ćwierci, muszą informować o tym operatorów branży spożywczej, otrzymujących potraktowane kwasem mlekowym tusze, półtusz lub ćwierci wołowe. Informacje te powinny być udokumentowane.

Uzasadnienie: kilka państw członkowskich zażądało systemu oznakowania w sytuacjach, kiedy używany jest kwas mlekowy. Do tej pory unijne służby (i UECBV) nie zgadzały się z tym. Projekt z ww poprawkami proponuje się w celu dojścia do kompromisu.