Strona główna Archiwum Kontyngenty na wołowinę stosowanie nowej zasady ,,first come, first served"

Kontyngenty na wołowinę stosowanie nowej zasady ,,first come, first served"

Do tej pory TRQ jest administrowana na mocy przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 620/2009, ustalającym zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości z zastosowaniem zasady symultanicznej oceny.


Komisja uważa, że niedawne doświadczenia z administracją kontyngentami taryfowymi wymaga poprawy. Zarazem drugiej stwierdza, że doświadczenie innych sektorów rolnych w stosowaniu zasady „kto pierwszy, ten lepszy” (first come, first served) było pozytywne. Dlatego w interesie uproszczenia procedur administracyjnych oraz w celu uniknięcia spekulacji służby unijne proponują, że kontyngenty wołowiny wysokiej jakości pochodzącej z krajów trzecich powinny być administrowane zgodnie z art 308a-308c (1) Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, który określa zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi zgodnie z z porządkiem chronologicznym, tj. wg dat przyjęcia zgłoszeń celnych [tj. „First come, first served” (FCFS) System].
Celem załączonego dokumentu jest wprowadzenie systemu od 1 lipca 2012 roku.

Projekt jest w porządku obrad posiedzenia Komitetu Zarządzającego, które odbędzie się w środę 16 maja.

Właściwe organy niektórych państw członkowskich wyrażają pisemne zastrzeżenia do DG ds. Rolnictwa i poproszą o odroczenie głosowania (Niemcy, Holandia i Wielka Brytania, Francja). Powinny do nich dołączyć Irlandia i Włochy .

Krajowe federacje pozostałych państw członkowskich, a zwłaszcza Danii i Hiszpanii zostały wezwane do podjęcia działań, tak aby ich delegaci, którzy będą uczestniczyć w posiedzeniu w dniu 16 maja wsparli tych, którzy sprzeciwiają się projektowi.