Strona główna Archiwum Kontyngent wołowiny USA i Kanada

Kontyngent wołowiny USA i Kanada

W czerwcu 2011 r. Komisja Europejska przekazała wniosek do Rady Ministrów i Parlamentu Europejskiego, w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 617/2009 otwierającego niezależny kontyngent taryfowy na przywóz wysokiej jakości wołowiny.

Celem wniosku jest zwiększenie obecnego kontyngentu 20.000 ton do:

  • 21.500 ton (masa produktu) poczynając od siódmego dnia po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE
  • 48,200 ton (masa produktu) z dniem 1 sierpnia 2012 r.

Pierwsza podwyżka nawiązuje do Memorandum of Understanding podpisanego z Kanadą, druga do podobnego,  podpisanego z Kanadą i USA w ramach Fazy 2 Memorandum.

Kontyngent taryfowy jest konsekwencją uchylenia sankcji handlowych, które Kanada i USA mają prawo wprowadzić. Wszystkie sankcje zostały uchylone w maju 2011 roku (w przypadku USA) i sierpniu 2011 roku (w przypadku Kanady). Faza 3 Memorandum planowana jest na sierpień 2013 roku. Zarówno taryfy, jak i uchylenie sankcji powinny mieć charakter stały.

Procedura

Powyższy wniosek został zbadany i przyjęty przez:

  • Radę Ministrów (grupa robocza i Specjalny Komitet ds. Rolnictwa)
  • Parlament Europejski (Komisja Rolnictwa i Komisji Handlu Międzynarodowego)

W dniu 1 lutego przedstawiciele Rady Ministrów, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej spotkali się i uzgodnili, że rozporządzenie powinno zostać przyjęte w pierwszym czytaniu.

Dlatego też:

  • Parlament Europejski będzie głosował na sesji plenarnej w dniu 13 marca 2012r.
  • Rada Ministrów dostosują rozporządzenie w kwietniu,
  • następnie obie instytucje podpiszą dokument (w tygodniu rozpoczynającym się 16 kwietnia), a rozporządzenie opublikuje najpewniej w maju,
  • Komisja Europejska zaktualizuje rozporządzenie (WE) nr 620/2009.

Jeśli tak, nowe kanadyjskie ilości nie będą dostępne dla czerwcowego podokresu (aplikacje w ciągu pierwszych siedmiu dni maja), ale w następnym podokresie tj. w lipcu (aplikacje w ciągu siedmiu pierwszych dni czerwca).