Strona główna Archiwum Kontrola Inspektorów z UC zakończona

Kontrola Inspektorów z UC zakończona

Kontrola Inspektorów z krajów Unii Celnej (Rosji, Białorusi i Kazachstanu) rozpoczęła się 17 kwietnia i zakończyła 27 kwietnia spotkaniem zamykającym  w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

W spotkaniu podsumowującym wzięli udział Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Jarosław Naze oraz Krzysztof Jażdżewski, a także reprezentanci powiatowych Inspekcji Weterynaryjnych. Koordynatorem wizyty Inspektorów w Polsce był Związek Polskie Mięso. Inspektorzy podzieleni na trzy grupy kontrolowali każdego dnia kolejny z wybranych zakładów branży mięsnej, mlecznej oraz paszowej. Kontroli podlegały zarówno zakłady posiadające uprawnienia eksportowe (rekontrola) jak i ubiegające się o takie pozwolenie. Kontroli poddane zostały również niektóre gospodarstwa rolne, dostarczające żywiec do zakładów przetwórczych. Ponadto Inspektorzy sprawdzili również stan sanitarny powiatowych jednostek weterynaryjnych oraz Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.