Strona główna Archiwum Konferencja ,,Znakowanie mięsa i jego przetworów" – 10.12.2014r. – relacja

Konferencja ,,Znakowanie mięsa i jego przetworów" – 10.12.2014r. – relacja

W dniu 10 grudnia br. Związek Polskie Mięso wraz z magazynem POLSKIE MIĘSO oraz Rzeźnik Polski przygotował dla branży mięsnej konferencję szkoleniową na temat ,,Znakowanie mięsa i jego przetworów w świetle rozporządzenia nr 1169/2011”. Spotkanie odbyło się w Warszawie w Hotelu Marriott. Temat znakowania został omówiony kompleksowo. Na wstępie, ogólne zasady znakowania przetworów mięsnych na podstawie rozporządzenia nr 1169/2011 omówiła Dorota Krzyżanowska – zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W sprawie urzędowych kontroli żywności na tle praw przedsiębiorcy głos zabrał Daniel Szostek – wspólnik Centrum Prawa Żywnościowego. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, główny specjalista w Wydziale Rynków Mięsa, Jaj i Miodu w Departamencie Rynków Rolnych – dr Joanna Trybus szczegółowo zaprezentowała zagadnienia związane ze znakowaniem mięsa krajem lub miejscem pochodzenia w świetle rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 1337/2013. Katarzyna Szatkowska – dietetyk i specjalista ds. prawa żywnościowego przedstawiła możliwości oznakowania wyrobów wędliniarskich oświadczeniami żywieniowymi, wygłaszając referat: ,,Znakowanie produktów mięsnych wartością odżywczą oraz praktyczne aspekty stosowania oświadczeń żywieniowych”. Szkolenie zakończyło wystąpienie Piotra Włodawca – radcy prawnego, partnera kancelarii prawnej Prokurent, który zaprezentował referat: ,,Odpowiedzialność za naruszenia związane z oznakowaniem mięsa i jego przetworów” oraz gorąca dyskusja.

DZIĘKUJEMY UCZESTNIKOM ZA LICZNE PRZYBYCIE ORAZ SPONSOROM WYDARZENIA:

 

Slajd1