Strona główna Archiwum Konferencja ZPM 9-10 grudnia

Konferencja ZPM 9-10 grudnia

Konferencja ZPM 9-10 grudnia

W dniach 9-10 grudnia Związek Polskie Mięso zorganizował konferencję pt. „Bezpieczeństwo żywności – nadzór, podział kompetencji oraz doświadczeń we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a przetwórcami”. Honorowym patronatem wydarzenie to objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest sprawą niezwykle ważną i priorytetową, zarówno dla przetwórców jak i służb weterynaryjnych. Dlatego wspólna dyskusja między tymi podmiotami była bardzo potrzebna – pozwoliła na wymianę posiadanych doświadczeń i przedstawienie słabych i silnych stron tej współpracy. Wydarzenie to było swoistą platformą do dyskusji na wiele praktycznych tematów związanych z funkcjonowaniem przemysłu mięsnego w obliczu nadzoru weterynaryjnego. W konferencji wzięło udział ponad 140 uczestników, zarówno przedstawicieli przemysłu mięsnego , jak i inspekcji weterynaryjnej.

Konferencja rozpoczęła się prelekcją Głównego Lekarza Weterynarii dr Marka Pirsztuka, który rozwinął temat zawarty w tytule konferencji – Nadzór nad bezpieczeństwem żywności, podział kompetencji i doświadczenia we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a przetwórcami. Prelekcja ta była swoistym preludium do dalszych wykładów. Na temat norm i wymagań amerykańskiego systemie bezpieczeństwa żywności, który ponownie stał się przepustką dla osiągania wymagań eksportowych do wielu krajów trzecich, opowiedział lek. wet. Zbigniew Ordyński. Konfrontując stawiane wymagania względem podmiotów branży mięsnej z systemem nadzoru nad owa branżą, w dalszej kolejności, rozwijając zagadnienia dotyczące amerykańskiego systemu bezpieczeństwa, dr Krzysztof Misiak, który jest Głównym Specjalistą Biura Kontroli w GIW, przybliżył zgromadzonym, jak wygląda nadzór weterynaryjny nad tym właśnie systemem. Ciągle aktualny i bardzo istotny w Polsce oraz na arenie międzynarodowej, jest temat afrykańskiego pomoru świń, dlatego też na konferencji zorganizowanej przez ZPM nie mogło zabraknąć dyskusji dotyczącej bieżących działań względem ASF. Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Śmietanka z Zakładu Epidemiologii i Oceny Ryzyka Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, opowiedział o aktualnej sytuacji wirusa ASF w regionie, przybliżając ponadto wybrane aspekty epidemiologiczne i diagnostyczne tej choroby. Ponieważ sytuacja na rynku wieprzowiny, wywołana m.in. restrykcjami z powodu wykrycia w kraju przypadków tego wirusa, jest bardzo trudna i skomplikowana, producenci muszą wciąż szukać nowych rynków zbytu i dywersyfikować swoje kierunki sprzedaży. O aktualnych, nowo otwartych rynkach zbytu, oraz o tym jak zgłosić zakład do kontroli państw trzecich, w związku z zasadami zatwierdzania zakładów, opowiedziała Anna Galica, dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w GIW.  Ostatnim elementem konferencji był panel dyskusyjny, podczas którego poruszony został temat „Produkcja żywności – bezpieczeństwo konsumenta oraz… producenta”. Całość wydarzenia zakończyła uroczysta kolacja zorganizowana w restauracji Hotelu Aubrecht Country Spa w Koprzywnicy, w którym zrealizowano konferencje.

Sponsorami strategicznymi tego wydarzenia byli: Alior Bank Spółka Akcyjna oraz CSB – System Polska Sp. z .o. Sponsorem zwykłym zaś były firmy: CID LINES Sp. z o.o. oraz Flowcrete Polska Sp. z o.o. Partnerzy wydarzenia: Agromaks, Skiba, West-Pol.

Patroni honorowi:

logo-ministerstwa-2-20151019140154 WŁAŚCIWE LOGO logo PIWet 2015 kolor zielony KNOW

Sponsorzy strategiczni: 

AB LOGO   CSB_System_LOGO_4c

Sponsorzy:

CID LINES BelieveInHygiene flowcretelogoblackred

Partnerzy:

agromax!cid_image006_jpg@01D1115F  image003