Strona główna Archiwum Konferencja szkoleniowa branży mięsnej za nami!

Konferencja szkoleniowa branży mięsnej za nami!

Konferencja szkoleniowa branży mięsnej

W dniu 8 czerwca w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Dodatki w produkcji mięsnej – aktualne wymagania prawne i ich weryfikacja”, zorganizowana przez Związek Polskie Mięso. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dodatki do żywności są jedną z kluczowych kwestii dotyczących produkcji mięsa. Problemy związane z tym zagadnieniem, często budzą wiele wątpliwości, dlatego Związek Polskie Mięso wychodząc naprzeciw potrzebom producentów przetworów mięsnych, zorganizował konferencję szkoleniową. Podczas spotkania w Hotelu Marriott zaprezentowano najważniejsze, bieżące zagadnienia z zakresu dodatków do produktów mięsnych. Wydarzenie przyczyniło się nie tylko do rozwiania wątpliwości związanych ze stosowaniem dodatków w przetwórstwie mięsa, ale dało  także możliwość nawiązania rzeczowej dyskusji.

Oficjalnego przywitania gości dokonał prezes Związku Polskie Mięso – Witold Choiński. Konferencja rozpoczęła się prelekcją Pani Joanny Gajdy-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, która przedstawiła bieżące prace Unii Europejskiej w zakresie dodatków do żywności. W trakcie wykładu wytłumaczone zostały ramy prawne rozporządzenia nr 1333/2008 oraz 1129/2011. Następnie głos zabrała Pani Beata Bakalarska Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Pochodzenia Zwierzęcego, która przybliżyła zakładom obecne normy z zakresu znakowania przetworów mięsnych, ze szczególnym uwzględnieniem informowania o obecności dodatków do żywności. Z ramienia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego prelekcję wygłosił dr inż. Piotr Szymański z Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu. Podczas tego wykładu, zebrani goście mogli wnikliwie zapoznać się z wybranymi aspektami dotyczącymi stosowania oraz kontroli azotynów i azotanów w przetwórstwie mięsa w aspekcie zmian prawa żywnościowego. Ostatnim wykładem, który zwieńczył szkolenie była prelekcja Pana Piotra Włodawca – radcy prawnego reprezentującego kancelarię Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec, który omówił dodatki do żywności w ramach odpowiedzialności prawnej.

Podsumowaniem konferencji był panel dyskusyjny, podczas którego eksperci odpowiadali na pytania zebranych, starając się wyjaśnić wątpliwości w problematycznych kwestiach.