Strona główna Archiwum Konferencja "Promocja europejskiego rolnictwa – nowe podejście"

Konferencja "Promocja europejskiego rolnictwa – nowe podejście"

Dziś w hotelu Radisson w Warszawie odbyła się konferencja ,,Promocja europejskiego rolnictwa – nowe podejście”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Agencję Rynku Rolnego w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane przez Komisję Europejską propozycje zmian zasad i regulacji związanych z mechanizmem wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych oraz wyniki konsultacji publicznych dotyczących przyszłości ww. mechanizmu w oparciu o wytyczne przedstawione w Zielonej Księdze. Komisja Europejska chce promować żywność wysokiej jakości, o czym poinformował  dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE, Profesor Klaus-Dieter Borchardt. W czasie konferencji zostały ponadto omówione kwestie skuteczności mechanizmów promocyjnych na wybranych rynkach rolnych oraz nowoczesne narzędzia promocji.

W dalszej części konferencji odbyła się debata na temat efektywności działań promocyjnych i informacyjnych w sektorze produktów rolno-spożywczych, w której udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i najważniejszych europejskich organizacji branżowych. Jednym z prelegentów był Witold Choiński prezes Związku Polskie Mięso, który wygłosił  prezentacje nt. Poprawy efektywności działań promocyjnych na rynku produktów mięsnych na podstawie kampanii informacyjnej krajowego systemu jakości Pork Quality System (PQS).