Strona główna Archiwum Komunikat nr 69 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w okresie 7 lipca – 3 sierpnia 2015r.

Komunikat nr 69 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w okresie 7 lipca – 3 sierpnia 2015r.

W dniach 7 lipca – 3 sierpnia 2015r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 271 kontroli w rzeźniach, 528 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 27 w chłodniach składowych, 250 w punktach skupu zwierząt, 120 u pośredników w handlu zwierzętami, 322 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 861 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2379 kontroli.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 7 lipca – 3 sierpnia 2015r. kontroli ujawniono 12 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: obrotu zwierzętami i transportu zwierząt, produkcji, transportu i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 7 lipca -3 sierpnia 2015r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 6 kar pieniężnych na łączną sumę 4 550 zł, (nałożenie 3 kolejnych jest w toku), 6 spraw przekazano do organów ścigania.

W związku z powyższym w okresie 7 lipca – 3 sierpnia 2015r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 19 kar pieniężnych na łączną sumę 46 950 zł, nałożenie 19 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 45 mandatów na łączną kwotę 11 000 zł;
  • 7 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie 7 kolejnych jest w toku;
  • wydano 4 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 10 kolejnych jest w toku;
  • w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii prowadzone jest postępowanie dotyczące uchylenia wyznaczenia.