Strona główna Archiwum Komunikat nr 44 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji”

Komunikat nr 44 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji”

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 12 – 18 lutego 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 86 kontroli w rzeźniach, 162 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 4 w chłodniach składowych, 82 w punktach skupu zwierząt, 44 u pośredników w handlu zwierzętami, 98 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 353 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 729 kontroli.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 12 – 18 lutego 2014 r. kontroli ujawniono 11 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt (10 przypadków), w tym uboju na użytek własny (9 przypadków), rozbioru (1 przypadek), przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek) oraz sprzedaży zwierząt (1 przypadek). W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 12 – 18 lutego 2014 r. przekazano 1 sprawę do organów ścigania, nałożenie 10 kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej jest w toku, przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.  W związku z powyższym w okresie 12 – 18 lutego 2014 r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 4 kary pieniężne na łączną sumę 7 500 zł,
  • nałożenie 12 kolejnych jest w toku;
  •  nałożono 5 mandatów na łączną kwotę 500 zł;
  •  wydano 1 decyzję administracyjną o zawieszeniu/zakazie działalności lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 2 kolejnych jest w toku;
  •  2 sprawy przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku;
  •  3 sprawy przekazano właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii;
  • 1 powiadomienie urzędu skarbowego jest w toku.

źródło:www.wetgiw.gov.pl