Strona główna Zapytania ofertowe 2021 KOMUNIKAT NR 3 z dn. 19.11.2021 dot. ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM1/10/2021 dotyczące projektu pt. ,,MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje”

KOMUNIKAT NR 3 z dn. 19.11.2021 dot. ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM1/10/2021 dotyczące projektu pt. ,,MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje”

zapytania ofertowe

KOMUNIKAT nr 3
Informacja o zmianach
w
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM1/10/2021
dotyczące Projektu (zadania) pt. „MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje –
kontynuacja” na
przygotowanie i zrealizowanie kontynuacji kampanii pod tytułem:
„Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”

1. Sprostowanie błędu nr 1

W Zapytaniu w części 10. Budżet zamówienia, w tabeli, w pozycji dla Działanie „Organizacja
aktywności dla dziennikarzy w formie spotkania promocyjno-informacyjnego – (minimum 40 dziennikarzy zaproszonych na każdą wybraną aktywność) każde z udziałem 2 Ambasadorów kampanii i celebryty lub znanego kucharza lub gwiazdy”, usuwa się zapis: ,,każde z udziałem 2 Ambasadorów kampanii i celebryty lub znanego kucharza lub gwiazdy”

REASUMUJĄC:
zdanie brzmi:
Organizacja aktywności dla dziennikarzy w formie spotkania promocyjno-informacyjnego –
(minimum 40 dziennikarzy zaproszonych na każdą wybraną aktywność) każde z udziałem 2
Ambasadorów kampanii i celebryty lub znanego kucharza lub gwiazdy
a powinno być:
Organizacja aktywności dla dziennikarzy w formie spotkania promocyjno-informacyjnego –
(minimum 40 dziennikarzy zaproszonych na każdą wybraną aktywność)

2. Zmiana terminu realizacji zadania
W związku z decyzją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 18.11.2021 r. o
wydłużeniu realizacji zadania, zmianie ulega termin realizacji zadania, tj. do dnia 31 lipca 2022 roku, przy jednoczesnym wydłużeniu pierwszego etapu realizacji zadania, który zakończy się w dniu 1.04.2022 roku.
W związku powyższym w treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZPM1/10/2021 wprowadza
się stosowne zmiany w poniższym obszarze., tj.

 Pkt. 8 ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZPM1/10/2021
Termin i zasada realizacji zadania

 Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego ZPM1/10/2021
(Zarys) UMOWA nr ……………………
zawartej w Warszawie w dniu…………….2021 r.
na przygotowanie szczegółowej koncepcji
oraz realizację działań w ramach projektu
pt. „MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje – kontynuacja”

3. Zmiana terminu składania ofert.
Ulega zmianie termin składania ofert z dnia 22.11.2021 na dzień 23.11.2021

Do niniejszego Komunikatu załączone jest Zapytanie ofertowe, które uwzględnia
wymienione zmiany.