Strona główna Archiwum Komunikat GIS w sprawie soli wypadowej

Komunikat GIS w sprawie soli wypadowej

W ostatnim komunikacie (23.03.2012r.) wydanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego, sporządzonym na podstawie opinii niezależnych jednostek badawczych oraz ekspertów naukowych dokonujących oceny ryzyka stwierdzono, że nie ma możliwości wystąpienia skutków zdrowotnych po spożyciu produktów, do których sól techniczna była wykorzystywana przez przemysł spożywczy.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie soli wypadowej – stan na dzień 23.03.2012 r.