Strona główna Archiwum Komisja rozważa negocjacje FTA z USA

Komisja rozważa negocjacje FTA z USA

USA są strategicznym partnerem UE. Zarówno UE jak i USA są silnymi promotorami wolnego handlu i inwestycji. Są jednymi z najbardziej otwartych gospodarek na świecie. UE i USA współpracują wielostronnie i biorą udział w licznych dwustronnych dialogach sektorowych celujących w rozszerzanie transatlantyckich stosunków gospodarczych. Jako ciało polityczne, Transatlantycka Rada Gospodarcza (TEC) nadzoruje i ułatwia taką współpracę, mając na celu pogłębianie integracji gospodarczej między UE i USA.Aby pogłębiać transatlantyckie stosunki gospodarcze, w dniu 28 listopada 2011 r. odbył się szczyt grupy roboczej wysokiego szczebla (HLWG) na rzecz wzrostu i zatrudnienia, którego celem było omówienie opcji zwiększenia dwustronnej wymiany handlowej i inwestycji. Tymczasowy raport grupy powstał w czerwcu. (załącznik 1). Sprawozdanie końcowe z zaleceniami dla przywódców państw będzie dostępny do końca roku. Ustanowienie grupy roboczej wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu jest istotnym wydarzeniem w stosunkach transatlantyckich. Celem jest określenie kierunków działań i środków w celu zwiększenia wymiany handlowej UE-USA i inwestycji dla tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i międzynarodowej konkurencyjności UE i amerykańskiego przemysłu. Grupa robocza szuka rozwiązań korzystnych dla gospodarki i dla funkcjonowania światowej architektury handlowej. Obejmuje to na przykład takie obszary jak cła, działania pozataryfowe, usługi, inwestycje, prawa własności intelektualnej i zamówienia publiczne.

Opierając się na istniejącychdobrych relacjach i współpracy między UE a USA na forach, takich jak TWE i HLRCF (High-Level Regulatory Cooperation Forum), inicjatywa celuje w kształtowanie przyszłych związków handlowych UE -USA. To zgadza się z polityką Komisji określoną w komunikacie w sprawie handlu, wzrostu gospodarczego z dnia 9 listopada 2010, która zaproponowała budowanie silniejszych relacji z partnerami strategicznymi, takimi jak USA.

W niedawnej przeszłości, związek UECBV poproszony został przez Komisję Europejską o określenie warunków wolnym handlu dla sektora mięsnego.
Publiczna konsultacja ma na celu umożliwienie gromadzenia szczegółowych poglądów dotyczących przyszłych stosunków handlowych i gospodarczych między UE i USA.