Strona główna Archiwum Komisja Europejska zwraca uwagę na istotne różnice pomiędzy mięsem PQS i pochodzącym z produkcji masowej

Komisja Europejska zwraca uwagę na istotne różnice pomiędzy mięsem PQS i pochodzącym z produkcji masowej

W połowie kwietnia 2012 roku w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z właścicielami krajowych systemów jakości żywności z Polski. System PQS reprezentowały dr Anna Hammermeister i dr Katarzyna Skrzymowska z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”.

Procedura uznawania systemów jakości nie jest łatwa i zazwyczaj trwa długo (w przypadku Systemu PQS rozpoczęła się jeszcze w 2010 roku). Urzędnicy z Brukseli drobiazgowo analizowali System i zadawali wiele szczegółowych pytań dotyczących m.in. jego funkcjonowania, procesu produkcji i jakości mięsa, zwracając szczególną uwagę na istotne różnice między mięsem PQS i pochodzącym z produkcji masowej. Zdaniem dr Anny Hammermeister, co jest zarazem wnioskiem z sesji pytań i odpowiedzi w Komisji Europejskiej, to, co właścicielom Systemu wydaje się oczywiste, może nie być w pełni zauważone przez konsumentów. Jeżeli konsumenci nie dostrzegają zalet wieprzowiny PQS, to należy z całą pewnością kłaść większy nacisk na komunikację Systemu i wieprzowiny PQS. Jest to zarazem postulat batalii o odzyskanie i utrzymanie zaufania konsumentów do polskiego mięsa.

System PQS pokazuje, że pochodzenie, metody produkcji, przetwarzania oraz transportu są istotne dla jakości mięsa. Komunikowanie warunków produkcji w systemie PQS jest więc czynnikiem budowania owego zaufania. Składowa Systemu – uczciwe partnerstwo między rolnikiem, przetwórcą a sprzedawcą jest niezwykle istotne i wpływa pośrednio na poprawę ekonomicznej pozycji polskich rolników. Taką pozycję wzmocni także wpisanie systemu PQS do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, umożliwiając im m.in. zwrot kosztów poniesionych na certyfikację.
W poniższej tabeli przedstawiamy istotne różnice pomiędzy mięsem produkowanym w systemie PQS i pochodzącym z produkcji masowej, zarówno pod względem cech kulinarnych, handlowych, jak i bezpieczeństwa dla konsumentów.

Mięso PQS Mięso z produkcji masowej
Ustalone wartości dla wybranych parametrów jakości mięsa

 • Barwa L*: 43-56
 • Wodochłonność (WHC): 2-5%
 • Zawartość tłuszczu śródmięśniowego (IMF) 0,8-2,5% Brak obligatoryjnego standardu dla wybranych parametrów jakości mięsa w produkcji masowej
 • Barwa L*: brak obowiązujących wartości
 • Wodochłonność (WHC): brak obowiązujących wartości
 • Zawartość tłuszczu śródmięśniowego (IMF): brak obowiązujących wartości

Laboratoryjna kontrola jakości mięsa

Jakość mięsa jest weryfikowana metodami laboratoryjnymi, na podstawie wybranych parametrów, tj. barwy L*, WHC i IMF. Brak laboratoryjnej kontroli jakości mięsa
Dla mięsa z produkcji masowej nie prowadzi się laboratoryjnej oceny parametrów jakości, tj. barwy L*, WHC i IMF.

Wysoka i powtarzalna jakość mięsa

Dzięki obowiązującym standardom postępowania na każdym etapie cyklu produkcyjnego wieprzowina PQS jest wysokiej jakości i charakteryzuje się szeregiem korzystnych wskaźników. Najważniejsze z nich to odpowiednia:

 • barwa (L*),
 • wodochłonność (WHC),
 • zawartość tłuszczu śródmięśniowego (IMF).

Dzięki tym parametrom mięso:

 • ma prawidłową, różowo-czerwoną barwę,
 • jest kruche, soczyste,
 • jest pozbawione nadmiernego wycieku soku mięśniowego,
 • jest wolne od wad typu PSE i DFD.

Mięso jest delikatne i nieprzetłuszczone, ponieważ pochodzi wyłącznie od młodych zwierząt, żywionych zbilansowaną paszą. Różna i niepowtarzalna jakość mięsa z produkcji masowej.

Brak obowiązkowych standardów postępowania dla poszczególnych etapów procesu produkcyjnego może powodować niekorzystne wartości parametrów:

 • barwy (L*),
 • wodochłonności (WHC),
 • zawartości tłuszczu śródmięśniowego (IMF).

Obserwacje w zakładach mięsnych oraz analiza wyników badań naukowych wskazują, że wartości dla tych parametrów w produkcji masowej często przekraczają poziom wartości przyjętych dla mięsa normalnej lub wysokiej jakości, co skutkuje zróżnicowaną jakością mięsa, brakiem powtarzalności oraz ryzykiem pojawienia się wad typu PSE i DFD.

Możliwe jest pochodzenie mięsa od zwierząt w starszym wieku lub nieodpowiednio żywionych, co może powodować większe jego otłuszczenie.

Wysoka, wyrównana i powtarzalna jakość tusz

 • Tusze są wyrównane, charakteryzują się wysoką mięsnością i niskim otłuszczeniem (tylko klasa mięsności S i E)
 • Tłuszcz ma prawidłową barwę i konsystencję
 • Mięso jest wolne od rybiego zapachu
 • Zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia knurzego (samczego) zapachu w mięsie, ponieważ pochodzi ono od loszek i wieprzków Niewyrównana jakość tusz
 • Zróżnicowana mięsność i otłuszczenie tusz pochodzących z produkcji masowej (wszystkie klasy mięsności S, E, U, R,O i P)
 • Brak obligatoryjnych wymogów w zakresie stosowania mączki rybnej oraz kukurydzy w żywieniu może skutkować rybim zapachem tuszy oraz żółtą i mazistą słoniną
 • Ryzyko pojawienia się knurzego zapachu, np. w mięsie importowanym lub pochodzącym od zwierząt po zakończonym użytkowaniu rozpłodowym

Wiarygodne pochodzenie mięsa

Ważną cechą mięsa PQS jest jego pełna identyfikowalność (traceability), tzn. możliwość prześledzenia drogi surowca – od półki sklepowej do stada, z którego jest tucznik, a nawet – określenia jego rodziców. Zwiększa to bezpieczeństwo w zakresie pochodzenia mięsa.

Niepełna identyfikacja pochodzenia

Pochodzenia mięsa tradycyjnego najczęściej jest trudne do pełnej identyfikacji. W produkcji masowej identyfikowalność jest możliwa tylko do stada, z którego pochodzi tucznik – bez możliwości określenia pochodzenia genetycznego zwierząt i pełnego śledzenia drogi mięsa w dystrybucji.

Elementy kulinarne sprzedawane wyłącznie w formie zapakowanej, jeszcze w zakładzie mięsnym

 • Pakowanie mięsa, często w opakowania MAP, pozwala na zachowanie korzystniejszych warunków higienicznych, chroni je przed dostępem drobnoustrojów i zwiększa jego trwałość
 • Oznakowanie pakowanego mięsa logo PQS zwiększa jego wiarygodność Elementy kulinarne najczęściej pakowane bezpośrednio na stoisku/w sklepie
 • Większe ryzyko dostępu drobnoustrojów
 • Brak możliwości oznakowania i podania informacji o sposobie produkcji czy pochodzeniu mięsa, co podkreśla jego anonimowość

Mięso certyfikowane

Mięso oraz proces jego produkcji podlegają certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą, działającą zgodnie z normą PN EN 45011, co daje gwarancję w zakresie wysokiej jakości, powtarzalności i pochodzenia. Brak certyfikacji mięsa
Proces produkcji mięsa oraz mięso nie podlegają obligatoryjnej certyfikacji.

Źródło: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”