Strona główna Archiwum Kolejne posiedzenie grupy zadaniowej ws. ASF

Kolejne posiedzenie grupy zadaniowej ws. ASF

Kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń odbyło się 21 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie prowadził przewodnicy Zespołu Zarządzania Kryzysowego, minister rolnictwa i rozwoju u wsi Krzysztof Jurgiel. Omawiano wnioski i propozycje zadań do realizacji w zakresie działań zarówno organizacyjnych, jak i prawnych zmierzających do ograniczania występowania tej choroby w kraju.

Następne spotkanie zaplanowane zostało na 28 kwietnia br., kiedy to odbędzie się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, podczas którego zostanie omówiona sytuacja epizootyczna w kraju oraz analiza sytuacji międzynarodowej w tym aspekcie. Podsumowane będą dotychczasowe działania m.in. w zakresie ograniczania populacji dzików, bioasekuracji, zwiększania świadomości o ASF, odszkodowań i rekompensat dla rolników.

Źródło: MRiRW