Strona główna Archiwum Kłopoty z Rosją

Kłopoty z Rosją

1. List S. Dankverta w sprawie nieprawidłowości w imporcie żywności z UE
13 grudnia 2013 r. S. Dankvert wysłał do służb Komisji Europejskiej (DG SANCO ) list w sprawie  naruszeń przepisów w imporcie żywności z UE.
Dotyczy to w szczególności produktów mięsnych i surowych osłonek eksportowanych na terytorium Unii Celnej oraz Federacji Rosyjskiej. Podpisany wcześniej aneks nakazujący, żeby surowce użyte do ich produkcji były wytwarzane wyłącznie w zakładach w UE, które są zatwierdzone do eksportu do Rosji, nie działa prawidłowo.W tym kontekście ustalenia tego aneksu dot. końcowych produktów mięsnych i surowych osłonek dostarczanych na terytorium Unii Celnej oraz Federacji Rosyjskiej nie działa od dnia 16 grudnia 2013 roku.Następnie S.Dankvert wyraził oczekiwanie, że Komisja UE ostrzeże państwa członkowskie UE, żeby poświadczali wywóz tylko tych produktów pochodzenia zwierzęcego, które spełniają wymagania weterynaryjne, sanitarne i standardy Unii Celnej oraz Federacji Rosyjskiej.2. Spotkanie w dniu 16 grudnia 2013

W dniu 16 grudnia 2013 r. Panowie S. Dankvert i Y. Nepoklonov spotkali się z delegacją DG SANCO, którą kierował zastępca dyrektora generalnego.

Omawiane były cztery główne kwestie :

a) Rezultaty inspekcji rosyjskiej w państwach członkowskich
Delegacja rosyjska poinformowała, że w 2013 r. w państwach członkowskich wykryte zostały liczne niedociągnięcia i poprosiła o ich zaadresowanie.

b) Przypadki nadużyć
Delegacja rosyjska zgłosiła zwiększoną liczbę przypadków fałszowania przez eksporterów certyfikatów eksportowych lub zakłamywania informacji na etykietach. Delegacja nie wyklucza dostarczenia dodatkowych informacji na temat przypadków nadużyć w późniejszym terminie. Delegacja poprosiła o podjęcie działań naprawczych/propozycji i złożenie informacji na ten temat przed następnym szczytem Rosja/UE w Brukseli w dniu 27 i 28 stycznia 2014.

W braku satysfakcjonujących propozycji, delegacja nie wykluczy wprowadzenia dalszych ograniczeń na granicy rosyjskiej, takich jak:
– Ograniczenie liczby punktów kontroli granicznej. Celem będzie skoncentrowanie przepływu na przejściu w Kaliningradzie i Briańsku oraz zamknięcie innych punktów kontroli granicznej. Możliwa data realizacji to luty 2014 ;
– Kontrola 100 % przesyłek eksportowych.

Obie delegacje zgodziły się pochylić się nad propozycjami mającymi na celu rozwiązanie problemu. Spotkania techniczne mogą odbyć się w styczniu 2014 roku.

c) wieprzowina z Rumunii
Delegacja rosyjska była zaniepokojona z powodu swobodnego przepływu rumuńskiej wieprzowiny w UE, który zapoczątkowany zostanie w styczniu 2014 roku i ewentualnego pojawienia się rumuńskiej wieprzowiny w Rosji.
Delegacja DG SANCO wydała pozytywną ocenę prac prowadzonych przez władze rumuńskie .

Podczas spotkania delegacja rosyjska podkreśliła stabilizację wielkości eksportu mięsa z UE do Rosji, mimo ograniczeń w niektórych państwach członkowskich.

Jednak dane eksportowe UE za styczeń-wrzesień 2013 pokazują trend spadkowy, zwłaszcza w odniesieniu do mięsa drobiowego (-12%) i wołowego ( -29 %). W przypadku wieprzowiny redukcja jest mniejsza ( 3% ).