Strona główna Archiwum Kategoryzacja czerwonego i przetworzonego mięsa, monografia IARC

Kategoryzacja czerwonego i przetworzonego mięsa, monografia IARC

The Lancet Oncology opublikował artykuł IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) monografię 114, klasyfikującą:

· Mięso przetworzone jako rakotwórcze – grupa I

· Świeże mięso czerwone jako prawdopodobnie rakotwórcze – grupa IIA

Dotyczy to: wołowiny, cielęciny, wieprzowiny, jagnięciny, baraniny, koniny oraz mięsa koziego, a także mięsa drobiowego jako mięsa przetworzonego.

Świeże mięso obejmuje również mięso mielone i mrożone.

Monografia wspomina o wartości odżywczej mięsa i stwierdza, że nawet jeśli „przetworzone mięso zostało sklasyfikowane w tej samej kategorii przyczyn raka, takich jak palenie tytoniu i azbest (grupa I IARC, rakotwórcze dla ludzi), nie oznacza to, że wszystkie one są równie niebezpieczne. Klasyfikacja IARC opisuje siłę dowodów naukowych na temat przyczyn zachorowania na raka, nie oceniając poziomu ryzyka.”
Globalna monografia IARC wywołała ogromne zainteresowanie mediów (ponad dwa tysiące oświadczeń prasowych) mimo to, wiele z nich ma umiarkowany/powściągliwy stosunek do sytuacji.

Ponadto, niektóre oświadczenia zostały wydane przez lekarzy / naukowców / instytuty badawcze nad rakiem / organizacje charytatywne, których celem było złagodzenie wiadomości.

Istnieje zgodność co do poniższych punktów:

– W komunikacji brakuje aspektów naukowych, jak również brak jest odniesień do aspektów ekonomicznych;

– W monografii IARC nie ma nic nowego – jest to przegląd istniejących badań;

– Nie ma zaleceń i aktualizacji WHO w sprawie wskazanego spożycia mięsa. Kluczowym przesłaniem jest stosowanie zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia;

– Jest to globalna monografia, bez odniesienia do specyfiki różnych części świata. UE może dostarczyć dowodów, że średnie spożycie na mieszkańca jest poniżej zaleceń WHO. W tym celu dobrze jest gromadzić dane na temat spożycia, które odnoszą się do wagi bez kości;

– Oczekuje się, że Komisja Europejska zwróci się do EFSA o ocenę monografii i poziomu ryzyka (monografia koncentruje się tylko na zagrożeniu).

W USA sektor hodowlany jest bardziej agresywny i podważa podstawy naukowe monografii IARC.

W miarę jak presja ze strony mediów słabnie, mimo starań organizacji IARC’s, która rozpowszechnia alarmującą wiadomość, potrzeba dalszej komunikacji nad zaistniałą sytuacją zostanie rozstrzygnięta przez UE pod koniec tygodnia.