Strona główna Archiwum KANADA/HANDEL WIEPRZOWINĄ

KANADA/HANDEL WIEPRZOWINĄ

W wiadomości z 24 kwietnia br. informowaliśmy o zablokowaniu unijnej wieprzowiny na granicy kanadyjskiej z powodu braku odpowiednich sformułowań w certyfikatach.

Problem został rozwiązany dzięki ścisłej współpracy między służbami Komisji Europejskiej

i właściwymi organami kanadyjskimi.

Kontenery z wieprzowiną zostały odblokowane na podstawie nowego certyfikatu z poprawnych sformułowaniami.

Jednak eksporterzy unijni wieprzowiny zostali obciążeni za:

-Wymianę świadectw ( np. Holandia: 313 euro za certyfikat na rzecz służb holenderskich wydających certyfikaty));

-Przechowywanie kontenerów w kanadyjskich portach (np. 400 euro za kontener na rzecz kanadyjskich portów).

Zapraszamy do informowania sekretariatu UECBV na temat kosztów, które członkowie ponieśli w tej sytuacji.  Ocena ta może być przydatna do rozpoczęcia działań zmierzających do ich ograniczenia.

Władze kanadyjskie najwyraźniej mają trudności z obsługą dużej liczby państwach członkowskich, które obecnie mogą handlować z tym krajem wieprzowiną, w porównaniu
do 5 państw członkowskich, które handlowały do tej pory na podstawie obustronnie uzgodnionych świadectw.