Strona główna Archiwum Jubileusz 20-lecia działalności Związku Polskie Mięso

Jubileusz 20-lecia działalności Związku Polskie Mięso

W dniu 30 września w Poznaniu odbyła się Gala Jubileuszowa Związku Polskie Mięso. Uroczystość ta miała miejsce podczas kolejnej edycji Międzynarodowych Tragów Polagra Food. Związek Polskie Mięso to organizacja budowana od 20 lat i dziś jest największym stowarzyszeniem branżowym, skupiającym największych producentów i przetwórców sektora mięsnego.

Związek Polskie Mięso jest organizacją reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, a także działających w obrębie branży mięsnej oraz współpracujących z nią w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Na Galę oprócz władz zarządu Związku oraz przedstawicieli firm zrzeszonych w ZPM zostali zaproszeni m.in:

 • Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Weterynarii
 • Za-ca Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Dorota Krzyżanowska
 • Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Andrzej Gross
 • Prezes Agencji Rynku Rolnego Pan Radosław Szatkowski
 • Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz
 • Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”  Pan Krzysztof Przybył
 • Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej Pan Bronisław Wesołowski
 • Jerzy Chróściłowski Senator RP
 • Poseł Krzysztof Jurgiel
 • Poseł Jan Krzysztof Ardanowski
 • Przedstawiciel Ambasady Francuskiej
 • Przedstawiciel Ambasady Amerykańskiej
 • Dyrektor Biura Gospodarczego i Kulturalnego Taipei Chi Young Chen.

Do udziału w tym wydarzeniu zaproszono również przedstawicieli pokrewnych organizacji branżowych m.in:

 • Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza
 • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • Przedstawiciela Polskiego Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Stowarzyszenie Polska Wódka

Z okazji 20-lecia działalności  Związku Polskie Mięso Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczył odznaką honorową ,,Zasłużony dla rolnictwa” lub Dyplomem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawicieli władz Związku Polskie Mięso. Odznaczenia w imieniu Ministra Rolnictwa dokonał Dariusz Goszczyński – z-ca Dyrektora ds.koordynacji promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odznaczając kolejno:

Witold Choiński –prezes Związku Polskie Mięso

Jerzy Rey – obecny przewodniczący Rady Związku Polskie Mięso

Jerome Aherme – Dyrektor Generalny ABP Poland Sp. z o. o.

Jan Brodawka – współwłaściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego KAROL

Waldemar Kowalkowski – Dyrektor Generalny OSI Food Solutions Poland Sp. z.o.o.

Andrzej Marchewka – Prezes Zarządu PROMAR Sp. z o.o.

Bogusław Miszczuk – Prezes zarządu Sokołów S.A.

Wojciech Mróz – Prezes Mróz S.A.

Grzegorz Nosek – Prezes zarządu NERO sp. z.o.o

Joachim Nowak – Prezes zarządu Zakładów Mięsnych PAMSO S.A.

Anna Olewnik-Mikołajewska – Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych Olewnik-BIS sp. z o.o.

Waldemar Opatowski – właściciel Torex

Andrzej Pawelczak – Dyrektor ds. PR, Rzecznik Prasowy – Grupa ANIMEX Sp. z o.o.

Andrzej Skiba – właściciel zakładów Mięsnych Skiba

Ryszard Smolarek – Prezes Zarządu „Polskamp” Sp. z o.o.

Ryszard Sobiech – właściciel SOBSMAK SP.Z O.O

Dariusz Zakrzewski – właściciel firmy Zakłady Mięsne Zakrzewscy

Janusz Zakrzewski – właściciel firmy Zakłady Mięsne Zakrzewscy

Roman Miler – wiceprezes zarządu PKM DUDA

Janusz Marchlewski – właściciel Chłodnia Marlex

Z okazji 20 lecia swojej działalności Związek Polskie Mięso złożył specjalne podziękowania dokonując wręczenia  specjalnych statuetek założycielom, dotychczasowym władzom zarządu oraz osobom i instytucjom wspierającym działalność Związku przez ostatnie 20 lat jego działalności. Podziękowania za budowę organizacji i pracę na rzecz rozwoju Związku Polskie Mięso dokonał prezes Związku Polskie Mięso –  Witold Choiński  oraz Katarzyna Oponowicz – dyrektor biura Związku Polskie Mięso. Podziękowania otrzymali:

  • Ś.P. Jastrzębski Dominik – członek komitetu założycielskiego

-złożony na ręce jego syna Janusza Jastrzębskiego

 • Janusz Lipski – członek komitetu założycielskiego
 • Jan Augustynowicz- członek komitetu założycielskiego
 • Pereta Witold- członek komitetu założycielskiego
 • Klaudiusz Balcerzak
 • Stanisław Zięba
 • Mirosław Szulc
 • Przemysław Chabowski
 • Jarosław Krzyżanowski
 • Marek Sadkowski
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Główny Inspektorat Weterynarii

Ponadto specjalne podziękowania za wsparcie naukowe Związku Polskie Mięso i całego sektora mięsnego otrzymali:

 • prof.dr hab. Krystyna Gutkowska – Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Pisula – emerytowany pracownik SGGW
 • prof. dr hab. Stanisław Gwiazda – wydział Nauk o Żywności SGGW
 • prof. dr hab. Włodzimierz Dolata – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przy okazji Jubileuszu 20-lecia działalności Związek Polskie Mięso podziękował również pokrewny organizacjom branżowym za codzienną współpracę i wkład w budowanie sektora mięsnego w Polsce. Podziękowania i symboliczne statuetki w tej kategorii otrzymali:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Związek Polskie Mięso przy okazji Jubileuszu swojej działalności postanowił również wyróżnić dziennikarzy, którzy dzięki swojej rzetelności przyczynili się do budowania pozytywnego wizerunku branży mięsnej. Wyróżnienia otrzymali:

 • Anna Wysoczańska           Polska Agencja Prasowa
 • Michalina Szczepańska    Puls Biznesu
 • Beata Drewnowska          Rzeczpospolita
 • Tomasz Siołek       Telewizja Rolnicza TVR
 • Jolanta Wilczak    Gospodarka Mięsna

Część oficjalną zakończono licznymi gratulacjami dla Związku Polskie Mięso, występem artystycznym oraz ogłoszeniem wyników Ogólnopolskich Konkursów Wędliniarskich XX Forum Rzeźników i Wędliniarzy. Części nieoficjalnej towarzyszył uroczysty bankiet.

Red. POLSKIE MIĘSO