Strona główna Archiwum Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego

Informujemy o zakończeniu postępowania przetargowego na wdrożenie trzyletniej kampanii promocyjno-informacyjnej dot. mięsa wieprzowego realizowanej na rynku Japonii i Kanady pt. ,,Rozsmakuj się w Europie”. W dniu 3 lipca br. do biura Związku Polskie Mięso wpłynęła jedna oferta złożona przez SPC House of Media Sp. z o.o. Sp. k. (Lider Konsorcjum) Legend Group Sp. z o.o. (Członek konsorcjum). Oferent spełnił wszystkie wymagania formalno-prawne, a jego oferta została uznana przez komisję przetargową za najkorzystniejszą.