Strona główna Archiwum Informacja o przesunięciu terminu nadsyłania zgłoszeń na wydarzenia organizowanew ramach Branżowego Programu Promocji Polskich Specjalności Żywnościowych

Informacja o przesunięciu terminu nadsyłania zgłoszeń na wydarzenia organizowanew ramach Branżowego Programu Promocji Polskich Specjalności Żywnościowych

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje o przesunięciu terminu przesyłania zgłoszeń i wpłaty zaliczki  do 20 sierpnia br. dla przedsiębiorców deklarujących chęć uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych w okresie wrzesień- listopad br.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie przypomina również o ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki dodatkowym naborze składania wniosków o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki będzie trwał od 1 lipca 2013 r. do dnia 31 października 2013 r.

 

Przewidziana alokacja środków w ramach konkursu wynosi 8.900.000,00 PLN.

Wszelkie niezbędne informacje ws. złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki pod adresem:http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Ogloszenie+o+naborze (licząc od początku strony – czwarte ogłoszenie w kolejności).

Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.

Na dzień 1.08.2013 r. ilość działań promujących w programie wynosi 18. Przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć wniosek o dofinansowanie w drugiej turze naboru zobowiązani są zadeklarować udział w minimum 9 działaniach promujących.

 

Działania promocyjne, do których udziału serdecznie Państwa zachęcamy to:

  • imprezy targowo-wystawiennicze w: Rosji (World Food Moscow; 2013 i 2014), Niemczech (Anuga; 2013), Ukrainie (World Food Ukraine; 2013 i 2014), ZEA (Gulfood; 2013, 2014, 2015), Chinach (SIAL China; 2014), Francji (SIAL Paris; 2014), Polska (POLAGRA; 2013 i 2014),
  • misje gospodarcze do: Niemczech (październik 2013) i na Ukrainę (październik  2014),
  • seminaria branżowe w Rosji podczas World Food Moscow 2013 i 2014 oraz w Niemczech podczas Anuga 2013,
  • szkolenia marketingowo-rynkowe dotyczące rynku ZEA i Ukrainy (III edycja-marzec 2014).

 

Szczegółowy opis działań został zamieszczony na stronie Agencji Rynku Rolnego w zakładce Branżowy Program Promocji:

http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1905&Itemid=639

 

W przypadku zainteresowania udziałem w programie, proszę o wypełnienie zgłoszenia udziału, podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i odesłanie w pierwszej kolejności skanem a następnie oryginał pocztą na adres:

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa z dopiskiem: Biuro Współpracy Międzynarodowej

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych, proszę o kontakt:

Pani Ewa Kozanecka p.o. Kierownik Dział Obsługi Branżowego Programu Promocji Biuro Współpracy Międzynarodowej Agencja Rynku Rolnego tel. +48 22 661 76 36 e-mail: e.kozanecka@arr.gov.pl

 

źródło: Agencja Rynku Rolnego