Strona główna Archiwum Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie kontroli UC

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie kontroli UC

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie kontroli przedsiębiorstw sektora mięsnego, mleczarskiego i paszowego przez inspektorów Unii Celnej.

W dniach 17 – 27 kwietnia 2012 roku, odbyła się kontrola inspektorów Unii Celnej w polskich podmiotach ubiegających się o zatwierdzenie do eksportu na rynek Unii Celnej oraz w podmiotach już posiadających takie uprawnienia.

Łącznie skontrolowanych zostało 13 przedsiębiorstw sektora mięsnego, 1 sektora mleczarskiego oraz 1 paszowego. Dodatkowo skontrolowano wybrane powiatowe oraz wojewódzkie inspektoraty weterynarii, Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz 2 punkty kontroli, gdzie odpoczywają zwierzęta eksportowane na terytorium Unii Celnej z państw Unii Europejskiej, jadące tranzytem przez terytorium Polski.

W chwili obecnej Główny Lekarz Weterynarii oczekuję na raport właściwych władz Unii Celnej z przeprowadzonej kontroli.

http://www.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/8-05-12-informacja-glw.pdf

Źródło: www.wetgiw.gov.pl