Strona główna Archiwum Import/Ukraina

Import/Ukraina

Informujemy, że przepisy unijne w zakresie wdrożenia autonomicznego systemu przywozu na Ukrainie w 2015 roku zostaną przyjęte w czwartek, 30 października i powinny zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w piątek 31 października.

Załączamy regulamin uruchamiania i administrowania kontyngentów taryfowych wołowiny, wieprzowiny i mięsa drobiowego.

Należy pamiętać, że:
Ukraina nie może certyfikować wołowiny i wieprzowiny na eksport do UE;

Regulamin będzie nie tylko otwierał i zarządzał kontyngentami taryfowymi na rok 2015, ale także przedłuży ważność uprawnień na przywóz i wywóz, które zostały nadane w ramach autonomicznego systemu przywozu w 2014 roku.  Będą one ważne do 31 grudnia 2014 (zamiast z dnia 31 października 2014 roku).

Document 5786 – Beef Ukraine

Document 5787Beef Ukraine Annex

Document 5788 -Pigmeat Ukraine

Document 5789Pigmeat Ukraine Annex

Document 5790 -Poultry Ukraine

Document 5791 Poultry Ukraine Annex