Strona główna Archiwum III Kongres Nauk Rolniczych

III Kongres Nauk Rolniczych

10 września odbył się III Kongres Nauk Rolniczych, którego zadaniem było wskazanie najbardziej korzystnych dla Polski kierunków rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej. W Kongresie wzięło udział blisko 500 przedstawicieli nauk rolniczych, w tym Prezes Związku „Polskie Mięso” Witold Choiński. W trakcie wydarzenia odbyła się także konferencja prasowa ministra Marka Sawickiego.

Minister wskazał potrzebę rozważenia w jakich kierunkach powinny zostać podjęte badania naukowe, by polski sektor rolno-spożywczy stawał się bardziej konkurencyjny. Według Marka Sawickiego nauka powinna postawić pytania i odpowiedzieć w jaki sposób kształtować wizję rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej. Zdaniem ministra rynki rolne są zbyt często wstrząsane kryzysami, z tego powodu należy zastanowić się nad nowymi kierunkami WPR. Ponadto, świat nauki rolniczej musi szukać odpowiedzi na wyzwania klimatyczne. Niezbędne jest również powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką rolniczą, aby w jeszcze większym stopniu wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

W odniesieniu do pytań dotyczących pomocy na rynku mleka i wieprzowiny minister Sawicki powiedział, że jeszcze dzisiaj Komisja Europejska ma poinformować o formach tej pomocy, a konkretne decyzje powinny zapaść na rozpoczynającej się na początku przyszłego tygodnia nieformalnej radzie ministrów UE ds. rolnictwa, która odbędzie się w Luksemburgu.