Strona główna Archiwum Handel międzynarodowy – Kanada i USA

Handel międzynarodowy – Kanada i USA

9 stycznia 2014 związek UECBV przygotował dokument (w zał.) definiujący politykę w sprawie zarządzania zmniejszonym kontyngentem taryfowym  (TRQ) w sektorze mięsnym.

Celem jest przekonanie właściwych instytucji, aby lobbowały Komisję Europejską (DG AGRI i DG ds. Handlu) na rzecz akceptacji metody jednoczesnego rozpatrywania wniosków (licencje) w zarządzaniu kontyngentem taryfowym, który Komisja będzie negocjować z Kanadą i USA w kontekście umowy o wolnym handlu ( CETA w przypadku Kanady i TTIP w przypadku USA ).

Lobbing jest konieczny ze względu na orientację Komisji UE na rzecz metody „kto pierwszy, ten lepszy”, co odzwierciedla postulat Kanady.

W październiku ubiegłego roku Kanada i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie CETA, ale administracja kontyngentów taryfowych dla produktów wrażliwych (nabiał i mięso) w handlu między Kanadą i UE musi być jeszcze ustalona.

Kanada opowiada się za:
– metodą wyboru opartą na wielkościach historycznych w handlu produktami mlecznymi (sery), na które Kanada będzie otwarta dla producentów UE
– metodą „Kto pierwszy, ten lepszy” dla mięsa (wołowina i wieprzowina)

Komisja Europejska (DG AGRI) nie sprzeciwia się asymetrycznemu podejściu i jest możliwe, że wesprze  wniosek kanadyjski w sprawie stosowania metody „kto pierwszy, ten lepszy” dla rynku mięsa.

W tym kontekście władze francuskie wystosowały dokument (tutaj – w załączeniu), który wytycza dwa cele:

– wybór metody „kto pierwszy, ten lepszy” ( FCFS – first come-first served)) w zarządzaniu kontyngentem taryfowym, w tym dla produktów mlecznych, na które Kanada będzie otwarta dla producentów UE;

– wzajemność – oznacza to, że jeśli Kanada nie zgadza się na stosowanie metody „kto pierwszy, ten lepszy” dla produktów mlecznych, UE nie powinna stosować FCFS dla kontyngentu taryfowego mięsa i powinna wdrożyć metodę licencji importowych (np. jednoczesne badanie wniosków ) .

Francja szuka sojuszników wśród państw członkowskich i wysłała do nich owy dokument. Dotychczas poparły go Bułgaria i Hiszpania. W związku z tym został on wysłany do Komisji Europejskiej.

Władze francuskie podzielają a priori obawy i cele w UECBV (w zał.).

W istocie jest inaczej.  Priorytetem władz francuskich jest TRQ dla produktów mlecznych w Kanadzie, ale nie TRQ dla mięsa z Kanady w UE, i chciałyby uzyskać poparcie dla FCFS dla produktów z mleka, żeby zwiększyć udziały francuskiego przemysłu mleczarskiego na rynku kanadyjskim .

Natomiast priorytetem UECBV są kontyngenty taryfowe mięsa w UE i odejście dla tych kontyngentów od modelu FCFS .

Ani priorytety, ani cele nie są zatem takie same.

Jednak ze względu na niechęć Kanady do FCFS dla kontyngentu taryfowego produktów mlecznych, konsekwencja obu działań będzie taka sama.

W sumie sektor zwierząt gospodarskich nie powinny wspierać dokumentu francuskiego, ale powinien namawiać właściwe władze krajowe do wprowadzenia zmian do dokumentu francuskiego (bardzo mało prawdopodobne) lub stworzenia przez wiodące kraje (np Dania) nowego dokumentu przy wsparciu innych państw członkowskich (np. IRL , IT, NL , PL), które opowiadają się za metodą jednoczesnego rozpatrywania  aplikacji i nie zgadzają się na asymetryczne podejście.

Dołączamy wstępny projekt, który można zaproponować władzom.

Komunikacja jest bardzo ważna i należy unikać ostrego konfrontowania stanowiska francuskiego i zalecanego powyżej, w przeciwnym razie Komisja Europejska będzie chciała korzystać z podziału i narzucić swój pogląd.

Document 4646 140108 Note TRQ CETA EN version

Document 4648 140108 Note TRQ CETA EN version (1)

FCFS – UECBV policy paper