Strona główna Archiwum GMO i klonowanie zwierząt

GMO i klonowanie zwierząt

GMO:

  • Komisja jest gotowa przedstawić stosowny wniosek w sprawie „rozwiązania technicznego” dot. nieuprawnionego, niskiego poziomu GMO importowanej żywności (bez podania żadnego konkretnego terminu), uwzględniający „dobre doświadczenie” z 0,1% progiem w imporcie pasz z krajów trzecich.

  • Zasady uprawy: trwają dyskusje Rady, mające na celu znalezienie rozwiązania, które umożliwi państwom członkowskim większą swobodę w prowadzeniu upraw GMO na swoim terytorium. Komisarz John Dalii wyraził nadzieję, że „polityczne porozumienie zostanie osiągnięte podczas posiedzenia Rady ds. Środowiska w dniu 11 czerwca 2012 roku.

Klonowania zwierząt:

  • Komisja przedstawi osobny wniosek w sprawie klonowania zwierząt na początku roku 2013 r., wzywający Komitet do wsparcia „zarówno przygotowywanej propozycji dot. klonowania i innej, dot. nowej żywności przed końcem kadencji tego Parlamentu