Strona główna Archiwum Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia siedemdziesiątego czwartego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia siedemdziesiątego czwartego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski

Siedemdziesiąty czwarty przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Siemianówka (gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 8 km od granicy polsko – białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 4 sierpnia 2015 r.). Tusza odstrzelonego dzika zostanie unieszkodliwiona pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii