Strona główna Archiwum Forum Detalu/Dobrostan zwierząt/wezwanie do działania

Forum Detalu/Dobrostan zwierząt/wezwanie do działania

W wyniku spotkania Retail Forum for Sustainability na temat dobrostanu zwierząt, które odbyło się 19 marca, powstał pierwszy projekt dokumentu z zakresie dobrostanu zwierząt (załącznik).

Dokument, tzw. Issue Paperjest sporządzany po każdym spotkaniu Forum Detalicznego, w ścisłej współpracy z DG ds. Środowiska i innych służb Komisji Europejskiej. Przez wprowadzenie treści dostarczanych przez wszystkie podmioty biorące udział w procesie, te dokumenty analizują ramy prawne UE, identyfikują bariery i możliwości, zwracają uwagę na najlepsze praktyki i sugerują możliwe obszary działania dla decydentów, detalistów i innych podmiotów.

Wezwanie do działania !

Proszę zapoznać się z załączonym projektem i wyróżnionymi elementami, które mogą nas dotyczyć.

Ważne jest, aby wysyłać komentarz lub zmiany w formie wyróżnionych zmian w załączonej wersji.

Wasze uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w trakcie spotkania, w procesie przygotowywania drugiego projektu.

Termin przesyłania komentarzy: 29 maja 2014 rok.