Strona główna Archiwum Finansowanie modernizacji dla przedsiębiorstw branży mięsnej

Finansowanie modernizacji dla przedsiębiorstw branży mięsnej

Do końca 2016 roku firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw między innymi z branży mięsnej mogą składać wnioski o finansowanie planowanych inwestycji modernizacyjnych oferowane w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej – PolSEFF2.

Finansowanie obejmuje bezzwrotną dotację w wysokości do 15% wartości kredytu, wypłacaną przez NFOŚiGW oraz bezpłatne doradztwo inżynierów ekspertów programu PolSEFF2 finansowane przy wsparciu Unii Europejskiej.

W ramach programu może być sfinansowany praktycznie każdy projekt inwestycyjny polegający na wymianie maszyn, urządzeń lub instalacji, w rezultacie którego nastąpi poprawa efektywności energetycznej o minimum 20%. Programem objęte są również projekty termomodernizacji budynków produkcyjnych, magazynowych, czy biurowych, które przyniosą min. 30% oszczędności w zużyciu energii.

PolSEFF2 jest już drugą edycją programu, który został uruchomiony na skutek dużego zainteresowania przedsiębiorców i przedterminowym wyczerpaniem się funduszy przeznaczonych na pierwszą edycję programu, z której skorzystało ponad 2 000 przedsiębiorstw. Wartość udzielonego finansowania przekroczyła 180 milionów EURO. Zrealizowane inwestycje przyczyniły się do zmniejszenia w polskich przedsiębiorstwach rocznego zużycia energii o 342 GWh i zredukowały emisję dwutlenku węgla o 102 tys. ton rocznie.

Nawet do 150 tys. euro dotacji
Przedsiębiorcy, którzy planują w swoich firmach inwestycje modernizacyjne powinni zgłosić się do lokalnego oddziału BGŻ BNP Paribas – banku uczestniczącego w programie, w którym mogą złożyć wniosek o kredyt z dotacją jak również uzyskać szczegółowe informacje o kredycie.
W ramach programu firma może uzyskać do 1 miliona euro kredytu. Przy tej maksymalnej kwocie kredytu bezzwrotna dotacja może wynieść do 150 tys. euro. Dotacja wypłacana jest po zakończeniu inwestycji i przeznaczona jest na częściową spłatę kredytu.

case_study_polseff2_-spozywczy_-_pakowarki 2

Uproszczona procedura,  bezpłatne wsparcie inżynierów – ekspertów

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch ścieżek wnioskowania o finansowanie, które zależą od rodzaju inwestycji oraz wysokości wnioskowanego kredytu.

  1. Procedura Uproszczona – szybsze decyzje, oszczędność czasu

Jeśli planowana inwestycja polegać ma na prostej wymianie starych urządzeń lub maszyn na nowe, bardziej energooszczędne, a wartość wnioskowanego kredytu nie przekracza 250 tys. euro, przedsiębiorca może skorzystać z PROCEDURY UPROSZCZONEJ określanej jako Inwestycje LEME. Procedura ta może zostać zastosowana jednak wtedy, gdy wymieniane urządzenie lub maszyna znajdują się w kategorii technologicznej objętej listą LEME. Lista LEME jest interaktywną listą materiałów, urządzeń oraz technologii zgrupowanych w odpowiednich kategoriach technicznych. Każdy produkt zarejestrowany na liście LEME, został zweryfikowany pod kątem energooszczędności przez inżynierów programu i zawiera certyfikat, który można wydrukować i przedstawić w banku wraz z wnioskiem o kredyt z dotacją. Dla banku certyfikat ten  oznacza, że to urządzenie jest już zakwalifikowane do programu. Wyszukiwarka produktów zarejestrowanych na LEME  jest dostępna na stronie internetowej programu

  1. Procedura standardowa – bezpłatne doradztwo

Procedura ta dotyczyć będzie wszystkich inwestycji, które nie mogą być zrealizowane za pośrednictwem listy LEME. Procedura taka obejmuje dokładniejszą analizę inwestycji pod kątem jej efektu energooszczędnościowego jak również finansowego. W przypadku termomodernizacji budynków obejmować będzie pełny audyt energetyczny.

Jednak wszystkie te dodatkowe prace związane z opracowaniem takich analiz i raportów, w tym wykonanie audytów energetycznych są wykonywane bezpłatnie przez inżynierów programu PolSEFF2. Przedsiębiorca może też liczyć w ramach tej procedury na bezpłatną pomoc przy wypełnianiu danych technicznych we wniosku o kredyt.

Możliwe oszczędności energii mogą sięgnąć ponad 80%, a okres zwrotu z inwestycji nawet 1 rok.

Przykłady zrealizowanych w ramach PolSEFF inwestycji w sektorze produkcji żywności w tym przetwórstwa mięsa wraz z korzyściami jakie przyniosły przedsiębiorcom dostępne są w zakładce Historie Sukcesów na stronie internetowej programu oraz w broszurze ”Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie z branży przetwórstwa spożywczego” dostępnej w zakładce Informacje do pobrania/Broszury i ulotki.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej: www.polseff2.org