Strona główna Archiwum Festiwal Polskiej Żywności w Singapurze

Festiwal Polskiej Żywności w Singapurze

Od 18 maja do 3 czerwca 2017 r. potrwa Festiwal Polskiej Żywności w Singapurze. Jego koordynatorem jest Ambasada RP w Singapurze. Celem wydarzenia jest promocja polskich produktów rolno-spożywczych i polskiej kuchni wśród singapurskich konsumentów. Wiceminister Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki uczestniczył nie tylko w inauguracji wydarzenia, ale także w seminarium z udziałem polskich producentów produktów ekologicznych, zorganizowanym w ramach programu EcoEurope.

W trakcie pobytu w Singapurze Jacek Bogucki spotkał się również z przedstawicielami singapurskiej administracji ds. rolno-spożywczych i weterynarii (AVA).

W rozmowach strona polska podkreśliła, że jest zainteresowana przede wszystkim finalizacją procedury dopuszczenia polskiego mięsa drobiowego do singapurskiego rynku oraz złagodzeniem warunków eksportu mięsa wieprzowego. Strona singapurska podkreśliła wysokie standardy jakościowe stosowane przy produkcji polskiej żywności. Wyraziła nadzieję, że inspekcja w polskich zakładach mięsa drobiowego − odbywająca się w tym samym czasie co wizyta wiceministra w Singapurze − zakończy się pomyślnie. Jacek Bogucki poinformował o gotowości strony polskiej do rozwijania dwustronnej współpracy naukowo-badawczej, między innymi w zakresie weterynarii.

Strony podkreśliły możliwe do osiągnięcia wspólne cele. Singapur − jako kraj, który nie posiada rozwiniętej rodzimej bazy produkcyjnej − jest zainteresowany zapewnieniem ciągłości dostaw oraz zróżnicowanych źródeł żywności wysokiej jakości. Z kolei Polska jest w stanie zaoferować najwyższej jakości produkty rolno-spożywcze. Kwestią zasadniczą jest usunięcie barier administracyjnych, w szczególności w zakresie mięsa wieprzowego oraz mięsa drobiowego. Minister Koh Poh Koon wyraził nadzieję na pomyślny przebieg rozmów w zakresie weterynarii oraz gotowość do intensyfikacji dwustronnych kontaktów handlowych.

Ponadto, w dniach 22-23 maja 2017 r. planowana jest wizyta w Polsce prezydenta Singapuru Tony’ Tan Ken Yama. Będzie to pierwsza wizyta prezydenta Singapuru w Polsce.

Źródło: MRiRW