Strona główna Archiwum Etykietowanie świeżego mięsa/głosowanie na SCoFCACH

Etykietowanie świeżego mięsa/głosowanie na SCoFCACH

Podczas posiedzenia SCoFCAH ( Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt) głosowano projekt rozporządzenia wykonawczego ustanawiającego zasady wskazywania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i mrożonego mięsa wieprzowego, owczego, koziego i drobiowego. Tym razem na posiedzeniu obecna była kwalifikowana większość i przegłosowano ww. rozporządzenie, jednakże w nieco zmienionej wersji opublikowanego tekstu. ( załącznik)

Wymiana poglądów pozwoliła organom wykonawczym UE uzyskać wsparcie dla swojej propozycji.

Przepisy dotyczące nowych praktyk znakowania mięsa są zdaniem ustawodawcy zadowalające:
– Model stosowany dla wołowiny został finalnie odrzucony;
– Odstępstwa w odniesieniu do mięsa mielonego i podrobów – Doskonały wynik – w Artykule 7 zastosowano odstępstwo od rygorystycznych wymogów, tj wprowadzono elastyczne podejście w odniesieniu do terminów „pochodzenie” lub „miejsce hodowli i uboju”, gdy chodzi o wskazanie pochodzenia z UE i spoza UE ( i ich kombinacji ).

 Ostateczne kryteria praktyki etykietowania świeżego mięsa – Wynik kompromisowy( art. 5.1.a – Hodowane w: nazwa państwa członkowskiego lub państwa trzeciego):

Stosowny okres minimalnego chowu powinien odnosić się do:
ŚWINIE : czasu (4 miesiące ) lub wagi żywej (30 kg w przypadku uboju zwierzęcia młodszego niż sześć miesięcy), ale w całego okres odchowu, jeśli zwierzę jest ubite w żywej wadze mniejszej niż 80 kg ;
Owce i kozy: ostatni okres chowu co najmniej sześciomiesięczny lub cały okres hodowli w przypadku uboju zwierzęcia młodszego niż sześć miesięcy ;
Drób: ostatni okres chowu trwający najmniej jeden miesiąc lub cały okres chowu w tuczu w przypadku uboju zwierzęcia młodszego niż jeden miesiąc .

Wynik ten odzwierciedla kompromis między różnymi interesami/warunkami sektora zwierząt gospodarskich/mięsnego w UE .

W odniesieniu do artykułu 3 ( Identyfikowalność) i 4 ( Grupa zwierząt ) wynik można uznać za zadowalający:

Mimo, że artykuł 3 nadal przewiduje obecność kodu numerycznego na etykietach, odnosi się teraz do kodu partii, a nie nowo zdefiniowanego „kodu referencyjnego”;

Mimo, że artykuł 4 nie odnosi już do partii mięsa, która pochodzić w większości z tusz uzyskanych ze zwierząt pochodzących z jednego kraju, to nadal odnosi się do faktu, że wszystkie tusze w partii pochodzą od zwierząt, których mięso wskazane jest na etykiecie (wzmocnienie elastyczności ) .

Jednak wdrożenie i kontrola realizacji mogą być problematyczne. W celu uniknięcia rozbieżności i dyskryminacji w odniesieniu do sposobów kontroli, służby Komisji Europejskiej we współpracy z państwami członkowskimi opracują notatkę interpretacyjną lub wytyczne.

Wynik spotkania SCoFCAH upoważnia Komisję do przyjęcia ostatecznego rozporządzenia wykonawczego i opublikowania go w dniu 13 grudnia 2013 roku.
Przypomnienie: Rozporządzenie wejdzie w życie w grudniu 2014 , ale będzie miały zastosowanie od kwietnia 2015 roku.

DRAFT implementing rules for EU meat labelling_5 Dec 13.pdf