Strona główna Archiwum ETYKIETOWANIE, ROZPORZĄDZENIE

ETYKIETOWANIE, ROZPORZĄDZENIE

Informowaliśmy wcześniej (zał. dokument UECBV) o projekcie wytycznych do wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 1337/ 2013 o obowiązkowym etykietowaniu pochodzenia świeżego mięsa wieprzowego, drobiowego i mięsa owczego.

Kolejne kroki w sprawie będą następujące:

-Komitet Zarządzania w czwartek, 19 czerwca ( tylko prezentacja, bez wymiany poglądów);

-Spotkanie SCoFCAH w piątek, 27 czerwca ( wstęp i pierwsza wymiana poglądów).

Spotkania będę miały kontynuację aż do osiągnięcia konsensusu na poziomie SCoFCAH ( jesienią).

UWAGA: projekt dotyczący wytycznych ma na celu wyjaśnienie zapisów rozporządzenia. Będzie koncentrować się na podstawie prawnej, odpowiedzialności ogniw w łańcuchu żywnościowym, zobowiązań, kontroli. Ustali proporcje w konwersji wagi tuszy na żywą wagę, koncepcję średniej wagi itp.

Document 5015