Strona główna Archiwum Escherichia coli u bydła/debata

Escherichia coli u bydła/debata

W środę 19 marca 2014 odbyło się zwołane przez służby Komisji UE spotkanie krajowych ekspertów, podczas którego zapoznano się z projektem wytycznych dot. VTEC (Escherichia coli)  w sektorze wołowiny.

Eksperci krajowi skomentowali poprawiony projekt  (zał.)

Zmieniony projekt nie uwzględnia komentarzy UECBV, które przybyły zbyt późno.

A) Uwagi ekspertów krajowych

            1. Klasyfikacja zgodna z profilem ryzyka (wysokiego lub niskiego)

Delegacje wskazywały na trudności związane z klasyfikowaniem VTEC w zależności od państwa członkowskiego, w szczególności dotyczy to importowanych produktów ( zharmonizowane podejście przy wprowadzeniu wzmocnionej kontroli, jako wynik niezgodności, które wystąpiły w RASFF).

 Jedna z delegacji wniosła o dodanie wyjaśnień dot. zabiegów odkażania i zasugerowała, że kontrole tych zabiegów należy przeprowadzić w etapie najbliższym dostarczeniu konsumentowi.

            2. Definicja niebezpiecznej żywności i związanych z nimi środków kontroli

Większość państw członkowskich poparła cel projektu oraz miała wspólny pogląd, że działania powinny być podejmowane dopiero wtedy, gdy poszczególny szczep niosący gen (y) zostanie wyizolowany.

Komisja przypomniała o terminach związanych z izolacją szczepów (3-4 dni) oraz podparła się  opinią EFSA, żeby podtrzymać swoją pozycję, która wspiera wyłączne wykryciu genów
( STX + innych określonych genów).

Główne argumenty przeciwko początkowo proponowanemu dokumentowi ( zarządzanie / STX ) to:

-Skala ograniczeń logistycznych,

-Nie ustalono związku pomiędzy obecnością genów STX i obecnością złego szczepu, który jest obecny efektywnie  żywności

– Ogólnie rzecz biorąc dysproporcja między środkami i ryzykiem.