Strona główna Archiwum Embargo rosyjskie/COMAGRI/Wnioski

Embargo rosyjskie/COMAGRI/Wnioski

Rosyjskie embargo na import produktów spożywczych UE było przedmiotem wczorajszego posiedzenia COMAGRI Parlamentu Europejskiego.

Służby Komisji UE zostały poproszone o przedstawienie propozycji działań rynkowych dla zmniejszenia strat ponoszonych przez producentów z UE – głównie środków wsparcia wycofywania z rynku produktów sektora owoców i warzyw i środków interwencyjnych w sektorze mleka. Poproszono je także o poinformowanie członków PE na trendów rynkowych i dalszych możliwych działań zaradczych.

Przedstawiciel Komisji UE podsumował:

– ocenę wpływu, koncentrując się na rynku owoców, warzyw i produktów mlecznych. Podkreślił, że sektor mięsny jest objęty embargiem. Jednak, jak dotąd, nie zauważa się od końca stycznia znaczącego wpływu embarga na rynek wołowiny i wieprzowiny w UE.  Embargo polityczne nie wniosło żadnych nowych elementów na rynku wieprzowiny w UE.

– wprowadzono środki wspierania rynku owoców, warzyw, produktów mlecznych i dodatkowe 30 mln € na finansowanie działań promocyjnych. Od państw członkowskich zależy, jak wykorzystają nowe możliwości. Aplikacje należy składać do końca września.

Około 35 posłów zabrało głos i wypowiedział się na temat embarga i środków wsparcia rynku UE. Ich komentarze mogą być sumowane w sześciu punktach:

– poziom wspierania rynku jest zbyt ograniczony, jak chodzi o zakres kwalifikujących się produktów i czasu (działania krótkoterminowe, podczas gdy embargo może obejmować okres jednego roku);

– budżet. Rolnicy z UE są ofiarami decyzji politycznych i dyplomatycznych. Osobny budżet powinien finansować nadzwyczajne środki wsparcia rynku, a nie tylko w ramach WPR. To jest nie do przyjęcia, że nadzwyczajne wydatki będą miały wpływ na poziom dopłat bezpośrednich, które mają być wypłacone w 2015 roku;

– sektor mleczarski. Posłowie są za przyznaniem dodatkowych środków i elastycznością w odniesieniu do zgodności z kontyngentem.

– owoce i warzywa. Liczba kwalifikujących się produktów jest ograniczona, a tymczasem wszyscy producenci powinni korzystać z tych środków, nie tylko ci, którzy są członkami organizacji producentów;

– Promocja. Wzmocniona powinna być promocja wewnętrzna i zewnętrzna.

– kraje trzecie. Potrzebne są alternatywne rynki. Zniesienie barier SPS jest priorytetem.Komisja UE powinna starannie rozważyć wprowadzenie procedury rozstrzygania sporów przeciw Rosji w WTO.

Następnym krokiem będzie sesja pytań ustnych podczas następnej sesji plenarnej w Strasburgu (od 15 do 18 września).

W załączeniu nota zaadresowana przez Komisję Europejską do posłów i ministrów rolnych UE, którzy spotkają się w piątek, 05 września, o 12:00. Uwaga zawiera wyczerpujące informacje i analizy na temat embarga, wpływ na rynki unijne, środki pomocowe i inne środki kompensacyjne.

Zwracamy uwagę, że służby Komisji UE przewidują środków wsparcia dla sektora mięsnego.

Document 5572 – Information note on the Russian Ban on AGRI-Food products from the EU