EKSPORT/USA

Ostatnie doniesienia Agra Facts donoszą o zniesieniu przez USA związanej z BSE blokadą na import wołowiny i cielęciny z UE.

Jednakże oświadczenie prasowe dodaje, że „agencja nie wyjaśnia, kiedy zostanie zakończone rozpatrywanie aplikacji”. W praktyce, więc zakaz ten jest nadal w mocy.

Służby Komisji Europejskiej (DG SANCO) oczekują na wyjaśnienia, w ramach 4. rundy dla negocjacji TTIP, która odbyła się w Brukseli w dniach 10, 11 i 12 marca.

Jednak amerykańscy urzędnicy nie dostarczyli żadnych informacji, nawet dotyczących daty. Dlatego też negocjatorzy UE zamierzają zatrzymać wszelkie negocjacje w odniesieniu do spraw związanych z SPS w USA.

Do końca marca EFSA – w następstwie wniosku USA -powinna wydać opinię naukową na temat zastosowania nadtlenowców  w czyszczeniu surowego drobiu po uboju. Według ostatnich dostępnych informacji opinia powinna być korzystna, co pozwoli służbom Komisji na uruchomienie procedury zatwierdzenia, podobnie jak w odniesieniu do stosowania kwasu mlekowego w 2012 r.

UECBV rozważa podjęcie inicjatywy wobec służb Komisji UE, mającej na celu blokowanie procedury tak długo, jak USA nie doprowadzą do szybkiego wznowienia eksportu wołowiny / cielęciny UE do USA.