Strona główna Archiwum Eksport wołowiny do Turcji i innych państw trzecich

Eksport wołowiny do Turcji i innych państw trzecich

Warunki regulujące przywóz bydła do Turcji nie zostały dotąd zmodyfikowane dla wolnych od wirusa Schmallenberga (SBV) państw członkowskich UE.

Zatem transfer bydła opasowego i hodowlanego z Austrii do Turcji nie został przerwany ze względów sanitarnych, podobnie w przypadku transferu bydła rzeźnego z Węgier do Turcji.
Z drugiej strony, dodatkowe restrykcje nałożone na Państwa Członkowskie dotknięte SBV przerwały transfery bydła opasowego i hodowlanego z Niemiec, Francji i Holandii.

Z powodu tych samych regulacji zablokowany został eksport bydła rzeźnego z Francji do Turcji (Niemcy, Austria, Holandia nie zawarły żadnych weterynaryjne porozumień w sprawie bydła rzeźnego). Wymagania te zostały niedawno uchylone dla bydła pochodzącego z gospodarstw wolnych od SBV. W wyniku tego, w tygodniu rozpoczynającym się 14 maja, wznowiono eksport bydła rzeźnego z Francji do Turcji. Szacuje się, że eksport w ciągu ostatnich 2 tygodni wyniósł około 8.000 do 10.000 szt. Eksport jest kontynuowany, ale wolniejszy ze względu na sezonowy spadek podaży młodego bydła we Francji. Francuzi stosują preferencyjne ceny młodego bydła, a pośrednio także krów.

OIE ( World Organisation for Animal Health) jest obecnie w trakcie dorocznej sesji. Komisja Europejska, działając we współpracy ze służbami weterynaryjnymi państw członkowskich , ma poruszyć kwestię zaleceń technicznych OIE dot. wirusa Schmallenberg. Jeżeli osiągnie swój cel (rewizja ograniczających zaleceń wet.), to uchylone zostaną wymagania nałożone przez niektóre państwa trzecie (Algieria, Maroko, Rosja, Turcja itp.), co powinno mieć korzystny efekt w eksporcie bydła hodowlanego i opasowego pochodzącego z państw członkowskich dotkniętych SBV.