Strona główna Archiwum Eksport do Turcji

Eksport do Turcji

Wczoraj odbyło się spotkanie grupy roboczej DG Trade (dyrekcja komisji ds. handlu), na którym omówiono kwestie sanitarne i fitosanitarne (SPS) w obrębie produktów rolnych i eksportu żywności.

W czasie posiedzenia poruszono m.in. kwestie rynku tureckiego. Przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. Usług (DG SANCO) mówił o wzroście eksportu żywca wołowego i wołowiny do Turcji w 2010 i 2011. W ostatnim roku Turcja była największym klientem w sektorze wołowiny.

Pomimo dynamicznego wzrostu obawy o przyszłość nie wygasły w następujących obszarach:

 • obniżka stawek celnych jest tymczasowa (do końca 2012 r.);
 • wykaz państw członkowskich UE, którym zezwala się na eksport do Turcji, dot. głównie żywego bydła. Na przykład Belgia, Włochy, Hiszpania i Polska złożyły protokoły weterynaryjne i jak dotąd nie otrzymały żadnej odpowiedzi;
 • treść świadectw weterynaryjnych wykracza poza międzynarodowe standardy;
 • brak przejrzystości wymagań związanych z importem i możliwość wprowadzania zmian bez uprzedzenia;
 • niezgodność z przepisami UE w odniesieniu do dobrostanu zwierząt podczas transportu;
 • przeciągające się kontrole graniczne.

Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek, 17 lutego 2012 w Brukseli. Komisja Europejska (DG SANCO) zaprosiła delegację turecką, z którą ma omówić kwestie sanitarne i fitosanitarne.

W porządku obrad znajdą się co najmniej trzy kwestie:

 1. Lista państw członkowskich uprawnionych do wywozu do Turcji;
 2. Treść certyfikatów oraz wymagania, które nie są technicznie uzasadnione;
 3. Szacunek kontyngentów taryfowych (na życzenie DG Agri).

Przedstawiciel Komisja Europejska przypomniał państwom członkowskim, że jakiekolwiek naruszenie tureckich wymagań jest karane. W niedawnej przeszłości te z państw członkowskich, które nie przestrzegały zasad identyfikacji zostały wycofane z listy krajów zatwierdzonych do wywozu do Turcji.

Przedstawiciele dwóch państw zabrali głos w tej sprawie:

 • Francja: francuski delegat poinformował unijne służby Komisji i inne państwa członkowskie o możliwym ryzyku związanym z brakiem tureckich urzędowych lekarzy weterynarii w krajach eksportujących. W takich razach eksport będzie ulegał spowolnieniu.
 • Polska: polski delegat zwrócił się o pomoc ​​służb Komisji w uzyskania zezwolenia na eksport żywca wołowego do Turcji.