Strona główna Archiwum Eksport do Rosji

Eksport do Rosji

W związku z przystąpieniem Rosji do WTO od 22 sierpnia roku, partnerzy Unii Celnej mogą swobodnie eksportować mleko, produkty mleczne (z wyjątkiem mleka surowego i śmietanki surowej), pasze pochodzenia zwierzęcego, pasze pochodzenia roślinnego, osłonki, żelatynę, żywy drób, jaja wylęgowe, jaja konsumpcyjne, żywe świnie.

Gwarancje Sanitarne dające dostęp do rynku będą dostarczane wraz ze świadectwem weterynaryjnym i pozwoleniem na przywóz (w przypadku pasz pochodzenia roślinnego, bez zezwolenia na przywóz zostaną poproszeni).

Niemniej jednak, wymiana listów między Rosją i jego partnerami handlowymi pokazuje brak zgody jak chodzi o interpretację rosyjskiego zaangażowania w kontekście przystąpienia do WTO.

Rosyjskie władze wskazują na potrzebę audytów w krajach eksportujących. Uważają, że listy powinny być w mocy w chwili audytu, które będą wymagane od krajów eksportujących.

UE i USA uważają, że wykazy powinny być uchylone z dniem przystąpienia, gwarancje są udzielane wraz ze świadectwami weterynaryjnymi oraz zezwoleniem na przywóz.

Z powodu tej różnicy zdań co do interpretacji zobowiązania WTO zaakceptowanego przez Rosję i aż do ostatecznego wyjaśnienia
zatwierdzonego przez partnerów handlowych, unijni operatorzy powinni być bardzo ostrożni, gdy eksportują przedmiotowe towary (mleko, produkty mleczne, …, osłonki) do Rosji po 22 sierpnia.

Już trudności wystąpiły. Trzy tygodnie temu, Rosja postanowiła wycofane niektórych niemieckich produktów mlecznych i obudowy zakładów ze względu na brak gwarancji udzielonych przez niemieckie władze właściwe.