Strona główna Archiwum dodatkowe 30 milionów € na promocję

dodatkowe 30 milionów € na promocję

Komisja Europejska podjęła decyzję, aby zapewnić dodatkowe 30 mln € z funduszy UE na promocję produktów rolnych i żywności w UE w 2015 r , ponad sumę 60 mln €, która jest co roku przewidziana w budżecie Wspólnej Polityki Rolnej.Decyzja ta jest jedną z odpowiedzi Komisji UE na rosyjskie embargo.Informacja prasowa, wydana przez Komisję UE, znajduje się poniżej.Ponadto  załączamy dokument „Pytania i odpowiedzi”, który Komisja Europejska przygotowała w związku z wprowadzeniem rosyjskiego embarga na produkty rolne i żywnośćUE.

Ocena wpływu koncentruje się tylko na embargu politycznym i nie analizuje embarga weterynaryjnego i politycznego, mimo że oba są ze sobą powiązane. W konsekwencji wpływ na branżę mięsną jest niedoceniany pod względem ilości, wartości, ale także obniżenia ceny. Monitoring cen bierze pod uwagę okresy przed i po embargo politycznym, nie zaś okres przed embargo weterynaryjnym i okres bieżący. UECBV zwróci na to uwagę na spotkaniu z Dyrektorem Generalnym DG AGRI we wtorek, 09 września.

Informacja prasowa KE

Bruksela, 03 września 2014

Środki na promocję produktów rolnych w UE jako średnioterminowa odpowiedź na rosyjskie embargo

W dniu dzisiejszym Komisja potwierdziła zamiar przeznaczenia dodatkowych 30 mln € z funduszy UE dla programów promocyjnych WPR z początkiem 2015 roku, ponad kwotę 60 mln €, która jest przewidziana w budżecie na WPR na każdy rok. Ponieważ programy te są współfinansowane, ta zmiana może oznaczać dodatkowe 60 mln euro na działania promocyjne. W celu łagodzenia wpływu rosyjskiego embarga na niektóre produkty rolne UE,  wnioski na realizację programamów promocyjnych należy składać do końca września.

Komisarz UE do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Ciolos stwierdził: „programy promocyjne są jednym z instrumentów WPR, które można wykorzystać w perspektywie średnioterminowej w celu rozwiązania trudności rynkowych przewidywanych w wielu sektorach w wyniku rosyjskiego zakazu, pomagając producentom w znalezieniu nowych rynków zbytu w UE i poza UE. Dzisiejsza zmiana oznacza, że ​ ​60 mln € z funduszy UE jest dostępne dla projektów promocyjnych wnioskowanych do koniec tego miesiąca. Ponieważ jest to współfinansowane przez same organizacje promocyjne, oznacza to, że w 2015 roku mogą zostać uruchomione programy o wartości co najmniej 120 mln €. Bardzo zachęcamy organizacje rolnicze, aby maksymalnie wykorzystały tę okazję i przedstawiły ambitne programy promocyjne w najbliższych tygodniach”.

Niniejsze ogłoszenie jest dodatkiem do nadzwyczajnych środków wspierania rynku brzoskwiń i nektarynek (€ 33m) i innych łatwo psujących się owoców i warzyw (€ 125 mln) już przyjętych, a także aktywacji dopłat do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów, co zostało ogłoszone w zeszłym tygodniu i czeka na wdrożenie w tym tygodniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat środków podjętych od czasu rosyjskich ograniczeń w dniu 7 sierpnia, patrz
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-920_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-932_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-954_en.htm

Tło

Każdego roku UE przewiduje około 60 mln € na dofinansowanie programów promocyjnych, które przyznawane są w dwóch transzach na podstawie przedstawionych programów – do  30€ mln na  programy w ramach pierwszej transzy, a resztę dla drugiej transzy. Ostatecznym terminem przedstawienia swoich programów państwom członkowskim jest koniec września oraz koniec lutego. Państwa członkowskie  przedstawiają  następnie wybrane programy do oceny Komisji. Dzisiejsza informacja oznacza, że do  60millionów € będzie dostępne w tym miesiącu.

UE finansuje do 50% kosztów tych kosztów całkowitych (do 60% w programach promujących spożycie owoców i warzyw przez dzieci), a pozostałą część pokrywają organizacje zawodowe/międzybranżowe z zainteresowanych państw członkowskich. Decyzja o zapewnieniu dodatkowych 30 mln € z funduszy UE  oznacza w praktyce, że w programy promocji zainwestuje się około 60 mln € więcej, niż wcześniej przewidywano.

Document 5568 – MEMO-14-517_EN