Strona główna Archiwum Dobrostan zwierząt w krajach trzecich

Dobrostan zwierząt w krajach trzecich

W dniu 29 maja 2012 r. UE Komisja wysłała do głównych lekarzy weterynarii państw członkowskich kwestionariusz (do pobrania tutaj) w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Cele ankiety jest ocena poziomu przygotowania poszczególnych państw członkowskich do wdrażania powyższego rozporządzenia.

Termin wypełnienie ankiety przypada na 15 września 2012, a wyniki tego badania zostaną zebrane i przedstawione zainteresowanym podmiotom na seminarium UE, które odbędzie się w dniu 24 października 2012, w ramach cypryjskiej Prezydencji.

Prezentujemy również raport z serii misji rozpoznawczych w 2011 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju, przeprowadzonych w krajach spoza UE.

FVO (Food Veterinary Office) przeprowadziło w okresie luty – październik 2011 roku dziewięć misji w krajach spoza UE, które
eksportują mięso do UE. Ich celem było ustalenie jak bieżące operacje rzeźni dopasowane są do przyszłych wymogów rozporządzenia (WE) nr 1099/2009, które stosuje się od 1 stycznia 2013.

Raport ten stwierdza, że ​​wykonana została znaczna ilość prac rozwojowych i że te kraje są na dobrej drodze do spełnienia wymogów określonych w Rozporządzenie (WE) nr 1099/2009.

Poważnym problemem dla dobrostanu zwierząt było to, że parametry stosowane w kąpieli elektrycznej podczas ogłuszania drobiu nie zostały ustalone na poziomie, które zapewniają, że ptaki są skutecznie oszołomione. Ponadto użycie silniejszego prądu pogarsza jakość mięsa.

Inne obszary, które mają być dalej rozwijane:

  • Wyjaśnienie i sformalizowanie zadań inspektora dobrostanu zwierząt;
  • Potwierdzenie kompetencji odpowiedniego personelu;
  • Dostosowanie, poprawa lub uzupełnienie istniejących standardowych procedur operacyjnych.

Niektóre kraje muszą wprowadzić zmiany w transporcie.