Strona główna Archiwum Dobrostan w hodowli świń

Dobrostan w hodowli świń

Tło i stan wdrożenie dyrektywy w odniesieniu do przemysłowych hodowli w UE.

W dniu 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie Dyrektywa Rady 2001/88/WE (dokument do pobrania tutaj) w sprawie minimalnych norm ochrony świń. Dyrektywa przyjęta w 2001 roku wyznaczyła długi okres przejściowy, pozwalający na dostosowanie się do nowych wymagań. Nowe standardy obejmują wymagania dotyczące m.in. obowiązkowego gromadnego chowu ciężarnych loch i loszek. Gromadny chów loch stanie się obowiązkowy we wszystkich gospodarstwach unijnych posiadających 10 lub więcej loch.

Na dzień dzisiejszy stan wdrożenia jest następujący:

 • 4 państwa są w pełni zgodne z wymogami
 • 14 państw szacuje, że będą w pełni zgodne do dnia 31 grudnia 2012 roku
 • w 5 państwach 90% gospodarstw będzie spełniało normy do dnia 31 grudnia 2012 roku
 • w 2 państwach 79% do 85% gospodarstw będzie spełniało wymagania do 31 grudnia 2012 roku
 • w 2 państwach 29% do 40% gospodarstw będzie spełniało wymagania do  dnia 31 grudnia 2012 roku.

Zainteresowane strony i państwa członkowskie spotkają się 17 października 2012 w celu dalszej oceny sytuacji.

Debata w Radzie Ministrów Rolnictwa z 19 czerwca 2012:

19 czerwca 2012 r. Komisja poinformowała Radę o terminie obowiązywania wymogów w zakresie dobrostanu świń. Przynajmniej 11 państw członkowskich nie dotrzyma tego terminu. Komisarz ds. zdrowia – John Dalli zwiększył presję na członków UE utrzymując, że „niedotrzymanie terminu podważy wiarygodność UE i zakłóci funkcjonowanie rynku wewnętrznego”. John Dalli odrzucił starania państw członkowskich dążących  do zablokowania importu mięsa wieprzowego z krajów potencjalnie nie spełniających wymagań. Takie jednostronne działanie nie byłoby zgodne z traktatem o swobodnej wymianie towarów.

Zaangażowania ze strony sieci detalicznych.

Europosłowie są przekonani, że detaliści mogą i powinny pomóc w tworzeniu mechanizmów i warunków rynkowych polepszających wdrażanie minimalnych standardów dobrostanu zwierząt. Chcieliby oni, żeby detaliści opowiadali się po ich stronie i działali na rzecz poszanowania prawodawstwa UE w zakresie dobrostanu zwierząt, a także dla wiarygodności prawodawstwa UE vis-à-vis konsumenci i partnerzy handlowi.

Brytyjscy sprzedawcy żywności będą honorować zakaz stosowania kojców dla macior.

W obliczu zbliżającego się zakazu stosowania kojców dla macior organizacje handlowe oświadczyły brytyjskiemu rządowi, że nie będą sprzedawać wieprzowiny i produktów wieprzowych z ferm trzody chlewnej, które do zakazu się nie stosują. Brytyjski Związek Hodowców Świń utrzymuje, że zrobi wszystko, by nie dopuścić na półki supermarketów wieprzowiny z gospodarstw nie stosujących nowych standardów. Brytyjskie Konsorcjum Detalistów powiedziało, że chce uniknąć ostrych podwyżek cen, które nastąpiły po wprowadzeniu zakazu klatek w branży drobiarskiej.

Przewidywalne konsekwencje w pierwszych latach:

 • Potencjalny spadek produkcji trzody chlewnej i liczby loch w Europie Zachodniej
 • Spadek liczby średnich i małych farm trzody chlewnej
 • Nieuczciwa konkurencja
 • Ostry wzrost cen trzody chlewnej
 • Sankcji dla rzeźni, które kupują świnie z gospodarstw niespełniających wymogów
 • Zwiększenie importu z państw trzecich
 • Zagrożenie dla krajów, które są importerami netto prosiąt
 • Niektóre państwa członkowskie podejmą jednostronne działania, które nie będą zgodne z traktatem UE o swobodnym przepływie towarów
 • Niektóre państwa członkowskie czeka postępowanie w sprawie naruszenia zasad Dobrostan zwierząt w gospodarstwie