Strona główna Archiwum Dobrostan i zdrowie zwierząt

Dobrostan i zdrowie zwierząt

8 maja 2012, DG SANCO komisarz, John Dalli spotkał się z członkami Komisji Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (COMAGRI) Parlamentu Europejskiego w celu wymiany poglądów na temat programu prac Komisji na 2013 r.

Spotkanie dotyczyło pakietu zdrowotnego zwierząt, strategii dobrostanu zwierząt, prawodawstwa dotyczącego transportu zwierząt, zakazu klatek bateryjnych dla kur niosek i mającego wejść w życie 1 stycznia 2013 wymogu nakazującego utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Główne punkty przemówienia komisarz J.Dalli:

Dobrostan zwierząt:

  • Strategia dobrostanu zwierząt: Komisarz nalegał na potrzebę właściwego i kompleksowego egzekwowania obowiązujących przepisów UE w zakresie dobrostanu zwierząt przed podjęciem dalszych kroków. „Ogólne konieczna jest ustawa ramowa w sprawie dobrostanu zwierząt, w tym stworzenie sieci ośrodków referencyjnych”.
  • Dobrostan zwierząt podczas transportu: Komisarz podkreślił, że ​​”teraz nie jest czas, aby proponować zmiany do rozporządzenia o Transporcie Zwierząt i Komisja nie planuje takiego działania”. Powołując się na dane branżowe oświadczył, że „60-70% transportu do największych rzeźni przekracza osiem godzin”, dodając, że głównym celem powinno pozostać „właściwe egzekwowanie obowiązujących przepisów” i korzystanie z „nowoczesnych technologii aby poprawić kontrole przemieszczania zwierząt „.
  • Indywidualne stanowiska dla loch: Komisarz ponowił „jasne i zdecydowane stanowisko, że w terminie do 1 stycznia 2013 r. Komisja nie zawaha się przed wszczęciem postępowania wobec przypadków niezgodności z obowiązującymi przepisami.”.

W zakresie zdrowia zwierząt:

Nowy prawo dot. hodowli zwierząt i roślin, przegląd prawodawstwa dotyczącego materiału reprodukcyjnego roślin, a także urzędowe kontrole pakietu higienicznego zostaną przedstawione przez Komisję „najpóźniej do końca tego roku”.