Strona główna Archiwum DNA KONINY/WYNIKI BADAŃ W UE

DNA KONINY/WYNIKI BADAŃ W UE

W lipcu tego roku zakończyła się, rozpoczęta w kwietniu, druga runda skoordynowanych badań na obecność DNA mięsa końskiego w produktach z wołowiny. Nie wykryto nowych pozytywnych wyników w 21 państwach członkowskich. Jedynie w 0,61% badanych przetworów wołowych z całej UE ujawniono ślady DNA mięsa końskiego, w porównaniu z 4,6% w kwietniu 2013 roku. W Bułgarii odnotowano najwyższą liczbę śladów DNA mięsa końskiego w produktach oznakowanych jako zawierających wołowinę, stanowiącą 4 z łącznie znalezionych 16 wyników pozytywnych w Bułgarii, Niemczech, Estonii, na Litwie, Węgrzech, w Portugalii i na Słowacji – cytują unijne źródła opublikowane przez Komisję (DG SANCO).

Wypowiadając się na temat wyników, komisarz UE ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Tonio Borg powiedział, że „są one potwierdzeniem, że nasze wspólne wysiłki przynoszą owoce i zwiększone kontrole w celu wykrycia nadużyć żywności mają realny wpływ”. „Przywracanie zaufania europejskich konsumentów i przedsiębiorstw w naszym łańcuchu żywnościowym jest kluczowe dla naszej gospodarki, zważywszy, że sektor spożywczy jest jednym z największych sektorów gospodarki UE” – dodał.

Badanie ocenia szeroką gamę przetworów mięsnych, takich jak dania gotowe, konserwy, kiełbasy, hamburgery, mielone mięso wołowe i klopsy, w sklepach detalicznych, małych sklepach i u rzeźników. Na ostatniej rundzie ogólnoeuropejskiej sesji pobierania próbek i analiz, wydatki na badania laboratoryjne wyniosły nieco ponad € 145 400 w całości, a kolejne 20 000 € wydano na laboratorium koordynujące metodologię badania. Wszystkie koszty były współfinansowane w 50% przez Komisję. Wszystkie 16 przypadków są kontrolowane przez właściwe władze zainteresowanych państw członkowskich, które podjęły odpowiednie środki wykonawcze (wycofanie z rynku, identyfikacja pochodzenia, ponowne znakowanie, dodatkowe kontrole  podmiotów działających na rynku spożywczym) oraz nałożyły kary.

Jeżeli chodzi o kolejne kroki, to w ramach planu działań, który został uruchomiony w 2013 roku, Komisja powinna podjąć ustanowienie Unijnej Sieci Nadużyć na Rynku Żywności, mającej na celu  wymianę pomocy administracyjnej i utworzenie dedykowanego narzędzia informatycznego, które usprawni wykrywanie oszustw, pozwalając użytkownikom na szybką wymianę informacji i zgłaszanie potencjalnych przypadków oszustw transgranicznych.