Strona główna Archiwum Decyzja wykonawcza KE ws. ASF

Decyzja wykonawcza KE ws. ASF

W dniu 5 października 2016 roku, służby Komisji opublikowały w Dzienniku Urzędowym:

· Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1770 z dnia 30 września 2016 dotycząca niektórych środków ochronnych odnoszących się do afrykańskiego pomoru świń w Polsce i uchylająca decyzje wykonawcze (UE) 2016/1406 oraz (UE) 2016/1452;

i

· Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1771 z dnia 30 września 2016 roku zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709 / UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do zapisów na Litwie i w Polsce;

Decyzja Komisji 2016/1770 zmierza do adekwatnego reagowania na wybuch u świń domowych afrykańskiego pomoru świń, w celu zachowania ostrożności w efektywny sposób. Biorąc pod uwagę, że w Polsce wstępne dowody wykazały, że wybuch epidemii związany jest z działalnością człowieka i że istnieją przesłanki, że afrykański pomór świń nie krąży tylko w populacji dzików w danym obszarze uwzględnionej w decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE , biorąc pod uwagę, że było to 15. ognisko tej choroby u świń w tym roku oraz że wybuchy miały miejsce w różnych częściach Polski, które były już w ramach ograniczeń.

Decyzja Komisji 2016/1771 uwzględnia:

· Brak jakiegokolwiek wybuchu w północnych obszarach Polski;

· Występowanie wybuchu wśród świń domowych nastąpił w rejonie Savivaldybė w Kiejdanach na Litwie (w rejonie obecnie wymienionych w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE), wraz z ostatnią zmianą sytuacji epidemiologicznej stanowiącej zwiększenie poziomu ryzyka;

· Rozwój obecnej sytuacji epidemiologicznej afrykańskiego pomoru świń u dzikich populacji dotkniętych świń w Unii w odniesieniu do tej choroby w Polsce i na Litwie.