Strona główna Archiwum Debata o bezpieczeństwie żywnościowym Polski

Debata o bezpieczeństwie żywnościowym Polski

W ostatni czwartek Sekretarz stanu MRiRW Jacek Bogucki wziął udział w debacie dotyczącej bezpieczeństwa żywnościowego Polski. 

Podczas dyskusji podkreślano, że z bezpieczeństwem żywnościowym wiąże się pojęcie samowystarczalności żywnościowej kraju, ogólnie opisywane jako zdolność całej gospodarki – zarówno rolnictwa (surowce), przemysłu spożywczego (zdolności przetwórcze), jak i  innych sektorów (w tym handlu) – do pokrycia krajowego popytu na żywność.

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało dodatkowo zwiększenie naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Problematyka ta zajmuje bardzo ważne miejsce we Wspólnocie, zwłaszcza przy ustanawianiu WPR. – Wysoki poziom produkcji rolnej, liberalizacja handlu, dochody mieszkańców oraz rozwój przetwórstwa i handlu spowodowały, że dyskusja nad bezpieczeństwem żywnościowym skupia się w coraz większym stopniu nad zapewnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności – zaznaczył Jacek Bogucki.

Źródło: MRiRW